Assistant Professor/Associate Professor Strategic Management --- Adjunkt/lektor i Strategisk Ledelse

DTU Diplom
Monday 10 Apr 17

Apply for this job

Apply no later than 25 April 2017
Apply for the job at DTU Diplom by completing the following form.

Apply online

Se den danske version af opslaget nederst på siden

Center for Bachelor of Engineering Studies, DTU Diplom, have an opening for an Assistant Professor / Associate Professor. This will involve teaching (mainly in Danish) on two programmes; Diploma of Management & Bachelor of Engineering.

The position is associated with the section for Business Development.

DTU Diplom, Center for Bachelor of Engineering Studies is located at DTU Ballerup Campus. DTU Diplom offers Bachelor Engineering programs, Foundation Courses and Continuing Education. Teaching is project and problem based and is targeted towards business and industry.

The educational concept is based on the CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) format.

At DTU Diplom our role is to provide education to our students, and for you, students are always central. You are professionally sharp and work with the newest technologies and knowledge via a close collaboration with DTU and industry.

Responsibilities and tasks
The job includes teaching obligations as well as supervision of students, inspiring and supporting them for their present and future career. It is important that you have knowledge of continuing education and business experience as well.

The language of teaching is Danish, however certain courses and supervision may be in English.

We are looking for colleagues with both industrial experience and teaching experience in Strategic Management and one or more of the following fields:

 • Communication and teamwork
 • Organization
 • Change Management
You must be prepared to expand your teaching competencies to meet DTU's future needs.

Qualifications
We expect that you hold a master’s degree and:
 • Several years of relevant work experience
 • Knowledge, experience, and expertise in Strategic Management
 • Good organizational skills and the desire and ability to cooperate
 • Desire to take part in development projects both pedagogically and professionally and willingness to actively contribute to the development of the study program
 • Proficiency in Danish and also in English
It is an advantage if you have experience and knowledge of pedagogy and didactics. You should also be interested in being active in the development of the curriculum, actively contribute to the professional development of the program, including participation in external development and innovation projects.

Assessment
In the assessment of the candidates, consideration will be given to
 • experience in teaching and education (course planning)
 • dedication toward and ability to communicate
 • broad and relevant work experience
 • desire and ability to contribute to the Department's internal and external collaboration
We offer
DTU offers an interesting and challenging job in an international environment focusing on education, research, public-sector consultancy and innovation which contribute to enhancing the economy and to improving social welfare. We strive for academic excellence, collegial respect and freedom tempered by responsibility. DTU is a leading technical university in northern Europe and benchmarks with the best universities in the world.

Salary and terms of employment
The appointment will be based on the collective agreement with the Confederation of Professional Associations and the Career Structure for Bachelor Engineers and Export Engineers. The allowance will be agreed with the relevant union.

The appointment will be as Assistant Professor unless acquired qualifications equivalent to the qualifications of Associate Professor. The academic qualifications for Associate professors correspond to those obtained by holding an Assistant Professorship or equivalent for three years.

The place of work is DTU Diplom in Ballerup. The position is full time and will start August 1, 2017 or soon thereafter.

Further information
Further information may be obtained from Head of section, Mette Elting, melt@dtu.dk,
+45 2489 6424.

You can read more about DTU Diplom at www.diplom.dtu.dk

Application
Please submit your online application no later than 25 April 2017.

Applications must be submitted as one PDF file containing all materials to be given consideration. To apply, please open the link "Apply online," fill in the online application form, and attach all your materials in English in one PDF file. The file must include:
 • Application (cover letter)
 • CV
 • Diploma (MSc/PhD)
 • List of publications indicating scientific highlights
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)
 • Documentation of teaching experience (e.g. in the form of a teaching portfolio)
In the field “Please indicate which position you are applying for” please indicate whether you are applying for position as Associate or Assistant Professor.
Applications and enclosures received after the deadline will not be considered.

All qualified candidates irrespective of age, gender, race, disability, religion or ethnic background are encouraged to apply.

DTU is a technical university providing internationally leading research, education, innovation and scientific advice. Our staff of 5,800 advance science and technology to create innovative solutions that meet the demands of society; and our 10,600 students are being educated to address the technological challenges of the future. DTU is an independent academic university collaborating globally with business, industry, government, and public agencies.

Dansk version

Center for Diplomingeniøruddannelse, DTU Diplom, har en ledig stilling som adjunkt / lektor til undervisning – fortrinsvis på dansk, inden for Diplomuddannelsen i Ledelse samt på Diplomingeniøruddannelsen.

Stillingen er forankret i Afdelingen for Forretningsudvikling.

DTU Diplom, Center for Diplomingeniøruddannelse ligger på DTU Ballerup Campus, på Danmarks Tekniske Universitet. DTU Diplom udbyder diplomingeniøruddannelser, adgangskursus samt efter- og videreuddannelser. Undervisningen er projekt- og problembaseret, og er målrettet erhvervslivet og industrien.

Det pædagogiske koncept er baseret på CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), et koncept, som DTU er medudvikler af sammen med universiteter globalt.

På DTU Diplom er vores rolle at udbyde undervisning, og de studerende er altid i centrum. Du er fagligt stærk, arbejder med de nyeste teknologier og viden, og har et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Jobbet
Jobbet indebærer undervisningsforpligtigelser såvel som vejledning af studerende, og du er i stand til at inspirere dem i forhold til deres nuværende og fremtidige karriere. Det er afgørende at du har erfaring med efter- og videreuddannelse samt erfaring fra erhvervslivet.

Undervisningen foregår overvejende på dansk, men enkelte kurser samt vejledning gennemføres på engelsk.

Vi er interesserede i ansøgere med såvel erhvervsmæssig som undervisningsmæssig erfaring inden for strategisk ledelse, samt et eller flere af følgende fagområder:
 • Kommunikation og teamrelationer
 • Organisation
 • Forandringsledelse
Du skal endvidere være indstillet på løbende at udvikle dine undervisningsmæssige kompetencer, med henblik på fortsat at kunne opfylde DTU´s behov.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant kandidatuddannelse, samt:
 • Flere års relevant erhvervserfaring
 • Omfattende praktisk og undervisningsmæssig erfaring inden for strategisk ledelse
 • Organisatoriske færdigheder samt evne og vilje til at samarbejde
 • Interesse i at indgå i såvel pædagogiske som fag-faglige udviklingsprojekter samt vilje til at bidrage til udvikling af studieretninger og kurser.
 • Gode engelskkundskaber
Du skal brænde for at undervise, vejlede og endvidere lægger vi vægt på, at du har omfattende erfaring med og kendskab til pædagogik og didaktik. Samtidig skal du have lyst til at udføre udviklingsopgaver og aktivt medvirke til den faglige udvikling bl.a. gennem deltagelse i udviklings- og innovationsprojekter.

Bedømmelse
I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på:
 • erfaring i undervisning, uddannelse og vejledning
 • evnen til at formidle
 • alsidigt erfaringsgrundlag
 • evne til at bidrage til afdelingens interne og eksterne samarbejde
Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på uddannelse, udvikling og innovation til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter pædagogik og faglighed højt hos vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen.

Ansættelsen sker som adjunkt, medmindre der er erhvervet kvalifikationer svarende til lektorkvalifikationer. Kvalifikationsniveauet for lektorer svarer til det, der opnås på grundlag af en 3-årig ansættelse som adjunkt eller lignende.  Inden udløbet af det 3. ansættelses år afgives skriftlig vurdering af adjunktens kvalifikationer med henblik på overgang til lektorstilling.

Arbejdsstedet er DTU Ballerup campus. Stillingen er på fuld tid. Tiltrædelse er 1. august 2017 eller efter nærmere aftale.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Mette Elting, melt@dtu.dk, 2489 6424.

Du kan læse mere om DTU Diplom på www.diplom.dtu.dk 

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 25. april 2017.

Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indsendes som én PDF-fil, der indeholder alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket ”ansøg online', udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk i én PDF-fil:
 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Eksamensbevis (BA/ M.Sc. / Ph.d.)
 • Publikationsliste
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)
 • Dokumentation for eventuel deltagelse i pædagogisk efteruddannelse
Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning.
Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Om DTU Diplom
Vi uddanner ingeniører, der gør en forskel i erhvervslivet fra dag ét. Vi har fokus på de resultater, som fremtidens ingeniører skaber, når de er færdige med en uddannelse på DTU. Det vil sige, at vi på DTU Diplom i Ballerup har et tværfagligt og praksisorienteret fokus. Derfor har vi hele tiden erhvervslivet i kikkerten. Vores mål er at levere undervisning til vores studerende baseret på den vigtigste viden fra de klassiske ingeniørdiscipliner koblet med den nyeste teknologi. Vi inspirerer unge mennesker og gør dem parate til deres første arbejde og ikke mindst parate til fremtidens udfordringer

Om DTU
DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.