Naturlige mikroorganismer skal rense drikkevand for pesticider

Thursday 04 Feb 16
|

Contact

Hans-Jørgen Albrechtsen
Professor
DTU Environment
+45 45 25 15 86

Contact

Erik Arvin
Professor Emeritus
DTU Environment
+45 40 62 81 53

Contact

Charlotte B. Corfitzen
Head of Administration
DTU Environment
+45 45 25 15 62

Vi har gennem de seneste år påvist, at en række pesticider kan nedbrydes af naturlige bakterier i vandværksfiltre. Det er i sig selv meget opmuntrende i forhold til at håndtere pesticidforureningen af grundvandet, udtaler Hans-Jørgen Albrechtsen, Professor v. DTU Miljø. Med dette projekt håber vi at bringe denne viden i arbejde og udvikle den til en egentlig teknologi baseret på molekylær bioteknologi.

Skjuler naturen et svar på de stigende samfundsmæssige udfordringer med øget forekomst af pesticider i drikkevand? Parterne i projektet Den Trojanske Hest ønsker at udnytte de "skjulte" evner til at nedbryde pesticider, som visse naturlige bakterier i bl.a. sandfiltre er i besiddelse af. Projektet forventes at danne fundament for udvikling af dansk banebrydende bioteknologi, som på verdensplan vil kunne skabe omsætning i milliardklassen.

Læs mere i pressemeddelelsen her!

Referencer:

Hedegaard, M. J., Arvin, E., Corfitzen, C. B., & Albrechtsen, H-J. (2014). Mecoprop (MCPP) removal in full-scale rapid sand filters at a groundwater-based waterworks. Science of the Total Environment, 499, p. 257-264. 10.1016/j.scitotenv.2014.08.052

Hedegaard, M. J., & Albrechtsen, H-J. (2014). Microbial pesticide removal in rapid sand filters for drinking water treatment – Potential and kinetics. Water Research, 48, p. 71-81. 10.1016/j.watres.2013.09.024

Ferguson, C., Corfitzen, C. B., Albrechtsen, H-J., & Arvin, E. (2009). Undersøgelse af pesticidfjernelsen i Kerteminde Vandværk med henblik på procesoptimering: Rapport udarbejdet for Fyn Amt. Kgs. Lyngby, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet.