Bioteknologi og biokemi

Bioteknologi og biokemi

Forskningsområdet omhandler teknologier, der er baseret på biologiske systemer. Der arbejdes med biologiske systemer, komponenter og principper, der kan anvendes til at helbrede sygdomme, til at udvikle ny medicin, bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier og vira samt skabe fremtidens bæredygtige produktion af kemikalier, energi og nye materialer ved hjælp af mikroorganismer.

Forskningsemner

Bakterier og mikroorganismer Biologiske systemer Celler Enzymer og proteiner Fermentering Gener og genomer Syntetisk biologi Vira

Institutter og Centre

DTU Bioengineering

Instituttet adresserer vigtige samfundsmæssige videnskabelige udfordringer indenfor bioteknologi, fødevareteknologi og sundhed.

DTU Bioinformatik

På DTU Bioinformatik beskæftiger vi os med forskning, undervisning, innovation og industrisamarbejde på højt niveau inden for bioteknologisk informatik, sundhedsinformatik, personlig medicin, kvantitativ genomforskning og systembiologi. Vi udvikler og anvender intelligente biostatiske, bio...

DTU Biosustain

The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (DTU Biosustain) at the Technical University of Denmark aims at developing new knowledge and technologies to help facilitate the transformation from the existing oil-based chemical industry to a more sustainable bio-based society...

DTU Fotonik

DTU Fotonik arbejder bredt inden for området Photonics Engineering. Det spænder fra grundvidenskabelige undersøgelser af lys-stofvekselvirkning ved kommunikationsteknologi, lasere og sensorer til samarbejde med arkitekter og designere om fremtidens LED-baserede lyskilder. Instituttet fokuserer...

DTU Fysik

DTU Fysik prioriterer forskningsområder inden for moderne fysik som repræsenterer en betydelig grundvidenskabelig udfordring og samtidig har klare anvendelsesmæssige perspektiver. Instituttet råder over en række state-of-the-art forskninsgfaciliteter, herunder en supercomputer. DTU Fysik...

DTU Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv.

DTU Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

DTU Miljø

Velkommen til DTU Miljø. Vi arbejder på højeste internationale niveau på udvikling af nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier og formidler denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører. Vores aktiviteter inden for forskning, undervisning & innovation har fokus på: Air...

DTU Nanotech

DTU Nanotech is the Department of Micro- and Nanotechnology at the Technical University of Denmark. Within the field of micro- and nanotechnology, DTU Nanotech is committed to educating scientists and engineers, conducting research on an internationally competitive level, and transferring...

DTU Veterinærinstituttet

DTU Veterinærinstituttet forsker i infektiøse sygdomme – fokus er særligt på husdyrsygdomme med store konsekvenser for det danske landbrug, samt zoonoser, der kan smitte til mennesker. Instituttet udfører myndighedsbetjening i form af rådgivning, overvågning og risikovurdering samt er ansvarlig...