Geovidenskab

Geovidenskab

DTU forsker i jordens ressourcer og i miljøpåvirkninger fra industrielle processer og emissioner, økosystemers tilpasning samt viden om bæredygtig udnyttelse af planter og jord – herunder brug og recirkulation af disses ressourcer. Desuden forsker vi i teknologi, der er tilpasset de særlige forhold nær polerne, og løser opgaver for de myndigheder og virksomheder, der har interesser i disse områder.

Forskningsemner

Geologi Havforskning Isforskning Jordens magnetfelt Klimaændringer Kortlægning og opmåling Meteorologi Polarforskning Råstoffer og råstofudvinding

Institutter og Centre

DTU Aqua

DTU Aqua forsker, rådgiver, uddanner og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer. Vi undersøger akvatiske organismers biologi og populationsøkologi, fysiske og kemiske processer i vandmiljøet, økosystemers struktur og dynamik og naturlige...

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg underviser og forsker i en række bygningsrelevante uddannelser og emner samt bidrager gennem byggeteknisk vidensudvikling til kommerciel og samfundsrelevant værdiskabelse

Center for Olie og Gas – DTU

Center for Olie og Gas – DTU skal forske i og udvikle nye teknologier med henblik på at udnytte Nordsø-reserverne af olie og gas bedre. Centret har til huse på DTU og har tilknytning til forskningsgrupper fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS. Bag...

DTU Diplom

DTU Diplom er et center på DTU, der tilbyder kurser på diplomingeniøruddannelsen, adgangskurser og videreuddannelser på diplomniveau.

DTU Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

DTU Management Engineering

DTU Management Engineering bidrager aktivt til udviklingen af ledelsesværktøjer og optimering af processer ved at anvende og nytænke ingeniørteoretiske perspektiver, modeller og metoder.

DTU Mekanik

DTU Mekanik underviser og forsker inden for grundlæggende mekanik, avancerede konstruktionsværktøjer, produktudvikling, proces- og materialeteknologi, energisystemer, kysthydraulik og maritim teknik.

DTU Miljø

Velkommen til DTU Miljø. Vi arbejder på højeste internationale niveau på udvikling af nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier og formidler denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører. Vores aktiviteter inden for forskning, undervisning & innovation har fokus på: Air...

DTU Space

Vi forsker, udvikler teknologi, rådgiver, uddanner og bidrager med innovation inden for rumområdet til gavn for samfundet. Vi udforsker blandet andet det tidlige solsystem, planeter i vores solsystem, jordens magnetfelt og overvåger indlandsis og havis fra rummet.