Matematik

Matematik

Der er matematik overalt og i alt! DTU dækker hele spektret fra ren matematik til matematisk modellering, både de klassiske discipliner som geometri og statistik samt matematisk logik og analyse.

Forskningsemner

Geometri Matematisk analyse Matematisk logik Matematisk modellering Statistik

Institutter og Centre

DTU Compute

Instituttet indeholder hele spektret fra ren matematik over matematisk modellering til computer science og er grundlaget for den moderne digitale verden. Matematik og computer science hjælper os med at passe på vores sundhed, optimere vores energiforbrug på en intelligent og bæredygtig...

DTU Fysik

DTU Fysik prioriterer forskningsområder inden for moderne fysik som repræsenterer en betydelig grundvidenskabelig udfordring og samtidig har klare anvendelsesmæssige perspektiver. Instituttet råder over en række state-of-the-art forskninsgfaciliteter, herunder en supercomputer. DTU Fysik...

DTU Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.