Transport og logistik

Transport og logistik

Et velfungerende transportnetværk er forudsætningen for et velfungerende samfund. Viden om transportsystemerne og trafikanternes adfærd er grundlaget for en effektiv transportsektor med optimal mobilitet. Forskningen i trafik og logistik anviser løsninger på trængselsproblematikken, og på hvordan varer og mennesker fremover kan transporteres sikkert, effektivt og miljømæssigt forsvarligt.

Forskningsemner

Mobilitet Trafikmodeller Transportadfærd Transportøkonomi Transportsikkerhed

Institutter og Centre

DTU Compute

Instituttet indeholder hele spektret fra ren matematik over matematisk modellering til computer science og er grundlaget for den moderne digitale verden. Matematik og computer science hjælper os med at passe på vores sundhed, optimere vores energiforbrug på en intelligent og bæredygtig...

DTU Management Engineering

DTU Management Engineering bidrager aktivt til udviklingen af ledelsesværktøjer og optimering af processer ved at anvende og nytænke ingeniørteoretiske perspektiver, modeller og metoder.