Transport og logistik

Transport og logistik

Et velfungerende transportnetværk er forudsætningen for et velfungerende samfund. Viden om transportsystemerne og trafikanternes adfærd er grundlaget for en effektiv transportsektor med optimal mobilitet. Forskningen i trafik og logistik anviser løsninger på trængselsproblematikken, og på hvordan varer og mennesker fremover kan transporteres sikkert, effektivt og miljømæssigt forsvarligt.

Forskningsemner

Mobilitet Trafikmodeller Transportadfærd Transportøkonomi Transportsikkerhed