Institutdirektør til DTU Compute

DTU
torsdag 09 feb 17

Send ansøgning

Frist 10. marts 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Danmarks Tekniske Universitet søger en institutdirektør til institut for matematik og computer science (DTU Compute).

DTU Compute er et internationalt unikt akademisk miljø der spænder over de videnskabelige discipliner matematik, statistik, og computer science. Samtidig er DTU Compute et teknisk-videnskabeligt institut, der dækker informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i bredeste forstand. Endelig, spiller DTU Compute en stor rolle i adresseringen af det digitale samfunds muligheder, hvor IKT spiller en rolle i alle brancher, produkter og tjenesteydelser, og menneskelige aspirationer.

DTU Compute stræber efter excellent forskning i sine grundlæggende videnskabelige discipliner, teknologisk lederskab i forskning og innovation, og efter at løse samfundets udfordringer. Vi gør dette sammen med partnere på DTU og andre akademiske institutioner, nationale og internationale, og lige så vigtigt i samarbejde med virksomheder og organisationer. DTU Compute samarbejder med førende centre og strategiske partnere om deltagelse i store og vigtige konsortier.

DTU Compute spiller en central og ledende rolle i undervisningen og udviklingen af DTUs ingeniøruddannelser på alle niveauer, både i kraft af vores videnskabelige discipliner og didaktiske innovation.

Du kan læse mere om instituttet på www.compute.dtu.dk.

Jobbeskrivelse
Institutdirektøren har som primær opgave ansvaret for DTU Computes udvikling og kvalitet inden for forskning, forskningsbaseret rådgivning, uddannelse og innovation. Desuden har institutdirektøren det øverste ansvar for den daglige ledelse og drift på instituttet. DTU er et ledet universitet og ledelse har høj prioritet på universitetet. Jobbet indebærer således også en fortsat udvikling af en stærk og understøttende ledelseskultur på instituttet. Institutdirektørens opgave er desuden, med afsæt i strategien, at fastlægge politikker på centrale områder, men også i en sikring af, at der årligt sker en fremdrift mod opfyldelsen af de strategiske mål for instituttet.

Du har som institutdirektør det økonomiske og personalemæssige ansvar for instituttets medarbejdere. Instituttets totale omsætning beløber sig til ca. 200 mio. kr. årligt, hvor cirka halvdelen af midlerne kommer fra eksterne kilder. Der er ca. 400 ansatte på instituttet, heraf ca. 90 professorer og lektorer og ca. 140 ph.d.-studerende.  

Du indgår endvidere i DTUs koncernledelse, som består af universitetets direktion, institutdirektørerne og underdirektørerne for de administrative og tekniske enheder.

Digitalisering er et særligt strategisk initiativ på DTU på tværs af alle enheder. DTU Compute spiller en central rolle i udfoldelse af denne strategi.

Kvalifikationer
Ansøgere til stillingen som institutdirektør skal være internationalt anerkendte forskere indenfor et eller flere af instituttets fagområder. I vurderingen vil der desuden blive lagt vægt på følgende karakteristika ved ansøgerne: 

  • Indgående kendskab til det danske universitets- og forskningsmiljø
  • Kendskab til et eller flere af DTU Computes forskningsområder
  • Faglig forankring i forskning, gerne med forskning indenfor et eller flere af de ovenfor nævnte temaer som særligt kompetenceområde
  • Erfaring med ledelse i et videnskabeligt miljø med et akademisk værdigrundlag
  • Ledelseserfaring fra et tilsvarende fagligt miljø, hvor engagement og selvstændighed er i højsædet
  • Erfaring og succes med at opnå ekstern finansiering
  • Erfaring og succes med innovation
  • Behersker et skandinavisk sprog samt engelsk på højt niveau

Som direktør må du meget gerne have en international baggrund kombineret med en lyst til at lære det danske sprog indenfor en kortere tidshorisont.   

Du skal have en lederstil med fokus på bredt, tværfagligt samarbejde også med andre institutter, kommunikation, respekt og uddelegering, herunder være i stand til at sætte handling bag ordene.

Du har skabt dig stort og aktivt fagligt netværk i Danmark og internationalt, som du nyder at indgå i og skabe dialoger til gavn for instituttet.  

Du skal have interesse og flair for at indgå i forskningspolitisk arbejde og have godt blik for at kæde samfundets udfordringer sammen med instituttets forskningsområder.

Hvad tilbyder vi dig
Som institutdirektør på DTU er du med til at sætte retningen på en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. DTUs kerneforretning er uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, og vi arbejder for at være en drivkraft for velfærd og bæredygtig værdiskabelse såvel nationalt som internationalt. Institutdirektørens indsats er med til at skabe ny viden til gavn for samfundet. Du kan således se frem til stort ansvar og friheden til at forvalte det. Som institutdirektør er du med til at sætte rammen for en resultatorienteret, udfordrende og udviklende arbejdsplads.

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU’s forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil ske på åremål og på vilkår svarende til ”cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne” samt AC overenskomsten.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 10. marts 2017. Åbn linket ”ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning og cv.

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte rektor Anders Bjarklev, 4525 1000.

Du kan læse mere om DTU på dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

DTU Compute udbyder indledende undervisning i matematik, statistik og computer science til alle ingeniøruddannelserne på DTU, samt specialiserede kurser til matematik, computer science og andre studieretninger. Vi udbyder efter og videreuddannelse og videnskabelig rådgivning indenfor for vores forskningsdiscipliner, og har en portefølje af innovationsaktiviteter for studerende og ansatte.  

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.