Leder af Pilot Plant

DTU Kemiteknik
torsdag 30 mar 17

Send ansøgning

Frist 30. april 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Kemiteknik ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Kemiteknik er ansvarlig for forskning, innovation og undervisning inden for produktdesign, procesdesign og produktion på tværs af den kemiske, bioteknologiske, fødevareteknologiske, pharmaceutiske og energirelaterede industri. Vi uddanner fremtidens ingeniører til procesindustrien ved at træne de studerende fra laboratorieskala, via pilot anlæg og helt til fuld skala i samspil med erhvervslivet. Fra tid til anden videreuddanner vi også teknikere og ingeniører i job.

For 10 år siden satte vi fokus på at udvikle instituttets pilot plant med henblik på at kunne understøtte instituttets øvrige forskningscentre indenfor opskalering og design af procesudstyr. Dette blev gjort for at kunne træne vore diplom- og civilingeniør-studerende i eksperimentel procesteknik og enhedsoperationer til brug på tværs af ovennævnte anvendelsesområder.  

Det er lykkedes at blive internationalt førende på området, og i dag uddanner vi studerende fra amerikanske, europæiske og kinesiske universiteter, samt vore egne studerende til eksperimentelt arbejde i stor skala. Vi har tæt samspil med mange store virksomheder der producerer kemiske og bioteknologiske produkter eller som designer processer og udstyr til denne type produktion.

Vi søger en ambitiøs, målrettet og energisk leder med bred erfaring inden for procesteknik og enhedsoperationer, med udviklede samarbejdsevner og lyst til at stå for et kompliceret og krævende område, hvor der til tider er meget travlt. Hvis du har evnerne, lysten og energien kan vi til gengæld tilbyde et givende og udviklende job i stærkt samspil med forskere og med den nye generation af kemiingeniører, der skal være med til at sikre Danmarks fortsatte styrke på proces- og produktionsområdet.   

Jobbet kræver en høj grad af selvstændighed, idérigdom og evne til at samarbejde med stærke forskningsledere, med nære erhvervspartnere og med studerende fra hele verden.

Din baggrund
Vi forventninger at, du 

  • er formentlig uddannet som kemiingeniør, gerne med en polyteknisk erfaring opnået ved ansættelser i forskellige typer af virksomheder
  • har teknisk indsigt til at sikre udbygning og vedligehold af vore mange procesanlæg.
  • har lyst til at arbejde med nyudvikling af både processer og udstyr og du har formentlig indsigt i innovationsprocesser.
  • har lyst og evne til at arbejde i en undervisningssituation med tæt kontakt til studerende fra hele verden.
  • skal kunne samarbejde tæt med håndværkere, professorer, teknikere, administrativt personale, DTU’s administration, eksterne leverandører, brandvæsen og masser af studerende.
  • kommunikerer frit – både mundtligt og skriftligt - på dansk og engelsk
  • kan varetage ledelsesopgaver, men i høj grad også fungere alene og baseret på egne selvstændige initiativer
  • skal kunne håndtere små og simple dagligdags opgaver såvel som store komplekse problemstillinger
  • skal kunne begå dig på en undervisningsinstitution med alle de mange hensyn, der skal tages til et utal af interessenter og med en organisation og ansvarsfordeling, der er mindre veldefineret end i mange private virksomheder.

Hvad tilbyder vi dig
DTU Kemiteknik er en organisation med mange daglige udfordringer. Vi har i vore bygninger og laboratorier en kompleks blanding af tekniske anlæg, både som utilities og i form af undervisnings- og forskningsudstyr i alle størrelser fra mikroanlæg til næsten fuldskala industrianlæg. Du bliver en central spiller i instituttets liv med kontakter til stort set alle dele af instituttet og til et omfattende eksternt netværk, og der er ikke sikkert, at du komme til at slide betrækket af din skrivebordsstol.

Du kommer til at levere vigtige bidrag til de rammer, som skal kunne opfylde vores ambitiøse strategiske planer for undervisning, forskning og innovation. Hvis du har lyst til og/eller erfaring med undervisning, er der forskellige muligheder for, at de kan tilgodeses.   

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i staten.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 30. april 2017. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.  

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte institutdirektør, professor Kim Dam-Johansen på 4525 2845.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge. 

DTU Kemiteknik er solidt funderet på teknologiske grundfag og ingeniørvidenskabelige discipliner. Vi arbejder i tæt samarbejde med industrien for at opnå forskningsresultater, der er anvendelige i og til gavn for samfundet. Vores hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.