Ny minister budt velkommen til DTU Årsfest

mandag 07 maj 18
På en af årets første sommerlige dage holdt DTU sin Årsfest 2018. Udover det strålende vejr bød festen på velkomst til en helt ny minister, tilbageblik på året der gik og uddeling af en lang række ærefulde priser. Og bagefter stor middag og fest til den lyse morgen.

Fotos:Thorkild Christensen

Inden DTU's Årsfest 2018 for alvor gik i gang blev der budt velkommen til gæster, studerende og medarbejdere for enden af den røde løber. Og i år kunne DTU's rektor, Anders Bjarklev, prorektor Rasmus Larsen og de studerendes formand Lars Holm hilse på den netop udnævnte uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers.

Den nyslåede minister og over 1000 gæster, medarbejdere og studerende deltog i festens akademiske del, hvor der var plads til både stolthed over DTU's fremgang og bekymring over de begrænsninger, der lægges på universitetets muligheder for at udnytte sit potentiale fuldt ud.

Som en del af programmet spillede percussionisten Marilyn Mazur og sangeren Cæcilie Norby.

Efter den akademiske del fortsatte festen for studerende, ansatte og særligt indbudte med middag og bal: Tre retters menu, koncerter med blandt andre Scarlett Pleasure, Pede B. og Faustix. Danset blev der naturligvis også - både til de rytmiske toner og til Les Lanciers.

Højdepunkter fra den akademiske fest

Foto: ThorkildChristensen

Rektor Anders Bjarklev.

"Innovation og entreprenørskab er godt for DTU, for vores samarbejdspartnere, men så sandelig også for Danmark, ja for hele verden."
Rektor Anders Bjarklev i årsfesttalen.

Rektor Anders Bjarklev indledte årsfestens akademiske del, og indledte sin tale med at ønske den nyudpegede  uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers tillykke med udnævnelsen. ”Det glæder os på DTU, at du som en af dine første embedshandlinger deltager i vores årsfest: Vi ser frem til et godt samarbejde.”

Derefter var især innovation og entreprenørskab i fokus i Anders Bjarklevs tale.

”I sidste uge blev DTU kåret som det mest innovative universitet i Norden og det 9. mest innovative universitet i Europa. Innovation og entreprenørskab er godt for DTU, for vores samarbejdspartnere, men så sandelig også for Danmark, ja for hele verden.”

Men væksten kunne ifølge Anders Bjarklev have været større.

”Vi har eksempler på, at vores internationale ansatte på grund af lovgivningen har måttet opgive at starte eget firma – og dermed har vi i Danmark måttet sige farvel til vækst og nye jobs. Tænk hvilket vækstpotentiale vi kunne have her i Danmark, hvis vi kunne fjerne barriererne for vores internationale ansatte.”

Henvendt til de studerende sagde Anders Bjarklev, at han ikke forstår tankerne om at udelukke de studerende fra universiteternes studienævn.

”For 50 år siden gik de studerende på barrikaderne. Det er der faktisk kommet meget godt ud af. Men grundtanken om medindflydelse synes nu at være kommet i modvind … Ja, jeg forstår det ikke.

Afslutningsvis efterlyste Anders Bjarklev lidt mere medvind på universiteternes vegne.

”Men på DTU gør vi noget ved det. Her i april indviede vi Den Nationale Vindtunnel på DTU Risø Campus, en helt unik forskningstunnel: Her kan vi skabe op til tre  gange orkanstyrke – på 90 sekunder!

Se det, mine ærede gæster, det er medvind.”

Læs hele Anders Bjarklevs tale her.

DTU's Guldmedalje til professor emeritus Knut Conradsen 

Professor emeritus Knut Conradsen.

DTU’s Guldmedalje tildeles Knut Conradsen for en helt usædvanlig stor indsats gennem en helt usædvanlig lang periode på næsten 40 år i de øverste ledelseslag på DTU.  "Som prorektor var han central i omstillingen af DTU til en uafhængig og selvejende institution, der var gearet til i meget højere grad at hente konkurrenceudsatte midler. Hans legendariske arbejdsevne gjorde, at han havde et uovertruffent overblik over DTU - både forskningen, undervisningen og bygningerne," sagde Anders Bjarklev.

1000-vis af ingeniørstuderende har på DTU fulgt hans populære forelæsninger. På DTU begyndte han forskningen i statistisk billedanalyse. I dag omfatter den forskningsgruppe, han begyndte, 50 forskere. Gruppens forskning er blevet omsat i mange anvendelser og har dannet grundlag for mere end 20 virksomheder.

G.A. Hagemanns Guldmedalje til Martin Philip Bendsøe 

Professor Martin Philip Bendsøe.

Martin Bendsøe fik overrakt G.A. Hagemanns Guldmedalje. Han er cand.scient. i matematik fra Københavns Universitet og ph.d. fra DTU i 1983. Han modtog dr.techn. graden fra DTU i 1995 og er doktor honoris causa fra Université de Liege i 2010.

I de seneste mere end 60 år har der på DTU været et forskningsmiljø i verdensklasse inden for strukturel optimering. I 1988 resulterede Martin Bendsøes samarbejde med en anden ung forsker i den banebrydende artikel ”Generating optimal topologies in structural design using a homogenization method”. Denne metode er i dag en del af standardgrundlaget for topologioptimering, som anvendes industrielt af alle fly- og bilfabrikanter. Martin Bendsøes arbejde som dekan har resulteret i kandidatuddannelser i international topklasse, et velfungerende kvalitetssystem og en positiv institutionsakkreditering.

Polyteknisk Forenings formand: Vi skal tage vare på hinanden

”Hvorfor må studenterne ikke tale ved årsfesten på deres eget universitet? Hvorfor er der til denne årsfest kun inviteret folk fra samfundets højeste klasser?” Lars Holm indledte sin årsfesttal med et citat Finn Ejnar Madsen, der ved Københavns Universitets årsfest i 1968 overtog talerstolen, meget lig denne, for at kritisere de studerendes manglende indflydelse på universitetet og professorvældet.

”Vi er heldigvis kommet langt siden. Jeg er stolt af at være en del af et undervisningsmiljø, hvor samspillet mellem de studerende, ansatte og universitetet, forbedrer undervisningen, skaber et eliteuniversitet og udvikler løsninger på samfundets problemer.

Desværre begynder de gamle toner igen at se dagens lys. Det er dog ikke længere et professorvælde der kæmpes imod, men i stedet et ministervælde. Der er ikke længere er tid eller plads til at give de studerende og ansatte indflydelse, som ellers er så central for både universitetet og vores demokratiske dannelse.”

Lars Holm citerede Emma Gad for hendes ofte gentagne pointe, at når samværet foregår mellem hensynsfulde mennesker, er ”takt og tone” ikke nødvendig.

"Med denne pointe understreger hun, at vi ikke skal lade os påvirke af de ligeglade, egoistiske eller direkte hensynsløse, men i stedet være høflige og have respekt for hinanden. Være opmærksomme på vores medmennesker og derved få mest muligt ud af samværet. Kun ved at starte med os selv, kan vi vende den her negative tendens i samfundet, og det gælder også her på stedet. For på DTU er vi nemlig et fællesskab der bygger på dialog og respekt. Vi er et fællesskab, hvor vi skal tage vare på hinanden. Kun sådan bliver vi klogere og kun sådan kan vi have et fællesskab hvor der er plads til alle."

Læs hele Lars Holms tale her

To priser til Årets undervisere

De studerende på DTU udpeger hvert år årets undervisere. Hæderen gik i år til Samel Arslanagic og Sten Schmidl Søbjærg. "I har gjort jeres undervisning exceptionel og har hjulpet rigtig mange studerende. I har hjulpet dem længere end hvad de selv har troet mulig. Tak for den kæmpe forskel I har gjort for de studerende I har undervist," sagde PF-formand Lars Holm i sin begrundelse for de to priser, der udover hæderen består af en Georg Jensen karaffel, samt 25.000 kr.

Arbejdsmiljøprisen

Arbejdsmiljøkoordinator Finn Paaske Christensen.

Årets arbejdsmiljøpris gik til arbejdsmiljøkoordinator Finn Paaske Christensen. "Finn har gennem en systematisk tilgang til etableringen af systemet for arbejdsplads- vurdering opnået stor synlighed og fokus på et godt arbejdsmiljø, og han har med succes fået introduceret en arbejdsmiljøbriefing for alle nye studerende på første semester samt alle nye ph.d.-studerende og postdocs,” sagde Anders Bjarklev i sin begrundelse.

Årets studenter-startup

Thomas Trebbien, Andreas Leth Bockhoff og koncerndirektør Marianne Thellersen.

Thomas Trebbien og Andreas Leth Bockhoff modtog årets studenter startup pris for deres startup-virksomhed Trebo. Thomas og Andreas er begge diplomingeniører i maskinteknik og er i gang med en mastergrad i design og innovation. De har opfundet en unik maskine, der kan separere forskellige typer plastik-affald. De har allerede en fungerende teknologi og mulige aftagere. Prisen blev overrakt af koncerndirektør Marianne Thellersen.

Årets innovationspris

Centerleder John Heebøll og koncerndirektør Marianne Thellersen.

Centerleder John Heebøll modtog årets innovationspris for sin indsats for at have inspireret mange unge til at turde tage springet, skabe deres egen virksomhed. Prisen blev overrakt af koncerndirektør Marianne Thellersen.

Fem forskere udnævnt til dr. techn.

I løbet af det seneste år har fem forskere forsvaret den tekniske doktorgrad på DTU. Rektor Anders Bjarklev overrakte doktorbrevsmapperne til Ken Haste Andersen, Kristian Sommer Thygesen, Anke Hagen, Steffen Foss Hansen og Morten Bache.

To æresdoktorater

Professor Paulo Martins, University of Lisbon og rektor Anders Bjarklev.

Gæsteprofessor på DTU Byg Charles J. Weschler og rektor Anders Bjarklev.

DTU tildelte i år DTU's mest ærefulde grad, æresdoktoratet, til to forskere, professor Paulo Martins, University of Lisbon, og gæsteprofessor på DTU Byg Charles J. Weschler.

Foredrag afsluttede den akademiske fest

Professor Sine Reker Hadrup.

Traditionen tro afsluttede DTU den akademiske fest med et festforedrag. I år blev foredraget med titlen ”Immunterapi, ny teknologi og effektiv kræftbehandling”  holdt af professor Sine Reker Hadrup. 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image