DTU

DTU først i Danmark med æreskodeks for studerende

tirsdag 05 dec 17

Kontakt

Philip John Binning
Senior Vice President, Dean of Graduate Studies and International Affairs
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
21 73 83 09

Som det første danske universitet overdrager DTU ansvaret for ikke at snyde til de studerende.

Skal man sørge for, at de studerende ikke kan komme i kontakt med omverdenen under en eksamen, og dermed gøre det umuligt for dem at snyde? Eller skal man stole på, at de leverer et selvstændigt arbejde, selv om de rent teknisk har mulighed for at hente hjælp udefra?

På DTU har man fra studieåret 2017/18 valgt det sidste. Når de studerende begynder på DTU, underskriver de et æreskodeks og erklærer hermed, at de både i det daglige og til eksamen vil arbejde selvstændigt og ikke kopiere andres idéer og tanker uden at markere det med tydelig kildeangivelse.

”Med den rivende teknologiske udvikling er vores eksamensform udfordret, og det kan koste dyrt både i apparatur og vagtpersonale at have fuld kontrol med, at de studerende ikke snyder. Men et mindst lige så vigtigt argument for at overdrage ansvaret til de studerende er, at vi vil forberede dem til arbejdsmarkedets virkelighed,” siger dekan Philip Binning.

”På en arbejdsplads er det helt almindeligt, at man uddelegerer opgaver i tillid til, at den enkelte medarbejder løser dem i henhold til firmaets etiske regler. Selvledelse under ansvar, det er det, vi vil opdrage vores studerende til.”

Først i Danmark

Endnu har ingen andre danske universiteter valgt at vise de studerende denne tillid, men det er ikke ualmindeligt ude i verden. Blandt andet har amerikanske universiteter som f.eks. Princeton i flere hundrede år ladet det være de studerendes ansvar, at reglerne for videnskabelig redelighed overholdes. Her er man endda forpligtet til at indberette det, hvis man bliver opmærksom på snyd hos andre.

Så langt går DTU ikke i første omgang, og alle elektroniske afleveringer vil også stadig blive kørt igennem det svenske antiplagieringssystem Urkund for at opdage eventuelle forsøg på snyd.

”Kontrollen forsvinder altså ikke fuldstændig, og hvis vi opdager snyd, vil vi slå hårdt ned med sanktioner, der i sidste ende kan betyde bortvisning fra universitetet. Men ud fra de reaktioner, jeg har mødt hos de studerende, forventer jeg bestemt, at der vil være næsten 100 procents opbakning til den nye kultur. Og jeg glæder mig til at se underviserne udnytte de nye muligheder, f.eks. ved at lade de studerende løse eksamensopgaver derhjemme eller i hvert fald under friere former,” siger Philip Binning.

Det nye æreskodeks er indført fra sommeroptagelsen i år, og til studiestartprøven i oktober, hvor de studerende skulle bekræfte deres studieaktivitet og lægge en studieplan, skulle de samtidig acceptere DTU’s æreskodeks ved at gennemføre en quiz med fem spørgsmål om, hvad det indebærer. Man kan ikke dumpe i quizzen; hvis man svarer forkert, får man bare en forklarende tekst til spørgsmålet.

Nye kandidatstuderende og alle studerende, der er startet før efteråret 2017, skal gennemføre quizzen og dermed acceptere DTU’s æreskodeks, når de tilmelder sig kurser i forårssemesteret 2018.