Over 2.200 unge kan efter sommerferien få deres daglige gang på DTU. Foto: Mikal Schlosser

Stigende søgning til DTU’s ingeniøruddannelser

fredag 06 jul 18

Kontakt

Martin Vigild
Dekan
bachelordekan@adm.dtu.dk
45 25 10 07
Flere unge har søgt ind på DTU i forhold til sidste år. ’General Engineering’ er topscorer. Også den nye uddannelse ’Kunstig intelligens og data’ er populær.

2.966 ansøgere har søgt ind på DTU’s civilbachelor- og diplomingeniøruddannelser som deres 1. prioritet sammenholdt med 2.776 ansøgere i 2017. Det er en stigning på 7 procent i forhold til sidste år.

Det samlede antal ansøgninger til DTU er steget med 7 procent fra 7.325 sidste år til 7.837 i år. Det viser opgørelsen over antallet af ansøgere til de videregående uddannelser i Danmark. I alt har 89.700 unge indsendt deres ansøgning til en videregående uddannelse. Det er lidt færre end sidste år, hvor tallet lå på 90.563.

Ifølge dekan Martin Vigild tyder ansøgertallene på, at de unge er nysgerrige, modige og ansvarsfulde ligesom tallene er et bevis for, at de studerende er tiltrukket af det digitale, det traditionelle og det samfundsrelaterede.

"De unge viser både mod og nysgerrighed på det ukendte inden for bl.a. digitalisering og smart cities"
Martin Vigild, dekan

”Der er en markant og flot fremgang på 7 procent at spore blandt 1. prioritetsansøgerne til DTU i år, samtidig med at det generelle billede på landsplan er en stagnerende søgning til de videregående uddannelser,” siger Martin Vigild.

”De mange ansøgninger fortæller mig, at de unge viser både mod og nysgerrighed på det ukendte inden for bl.a. digitalisering og smart cities. De har indset, at vi står med nogle globale udfordringer, som vi skal overkomme, for at den civilisation, som vi kender i dag, kan fortsætte med at eksistere på bæredygtig vis.”

Nye uddannelser

DTU har oprettet nye uddannelser i år og bachelor i ’Kunstig intelligens og data’ har haft en sensationel debut med en overstrømmende ansøgning. Nemlig 164 ansøgere på 1. prioritet. Bachelor i ’Bæredygtigt energidesign’ er også et populært valg med en solid premiere. Her er 52 ansøgere på 1. prioritet.

Den uddannelse, som overordnet set tiltrækker flest ansøgninger, er den nye engelsksprogede bacheloruddannelse i teknisk videnskab, 'General Engineering', som kører på sit tredje optag. Derudover er ’Softwareteknologi’, bygningsingeniør og bygningsdesigningeniøruddannelserne til både diplom- og civilingeniør også meget populære med stor ansøgning. Især på bygningsområdet viser ansøgningstallene en voksende interesse.

Blandt diplomingeniøruddannelserne viser sundheds- og fødevareområderne markante stigninger, mens samarbejdsuddannelsen med CBS ’It og økonomi’ klart er årets højdespringer med en stigning på 116 procent blandt de etablerede uddannelser. 

Blandt civilingeniøruddannelserne er bachelor i ’Teknisk videnskab i strategisk analyse og systemdesign’ i positiv fremgang sammen med ’Kvantitativ biologi’.

”Det er særlig interessant, at søgningen på it-uddannelserne til diplomingeniør og civilingeniør er vokset med 34 procent i gennemsnit. En glædelig udvikling, som viser, hvordan de unges interesser imødekommer erhvervslivets behov,” siger Martin Vigild. 

Kvindelige studerende

Ingeniørstudiet er historisk set domineret af mandlige ansøgere, men det billede er under forvandling og langt fra virkeligheden på de fleste uddannelser.

Over halvdelen af DTU’s uddannelser har mellem 30 og 60 procent kvindelige studerende, og på fire civilbacheloruddannelser i teknisk videnskab er der over 60 procent kvindelige studerende. Det samme gør sig gældende på to af DTU’s diplomingeniøruddannelser.

”Kort fortalt har vi modtaget ca. 3.000 ansøgninger med DTU som første prioritet, men vi har kun ca. 2.000 studiepladser. Derfor er vores opgave nu at finde plads til så mange som muligt og prøve at udvide antallet af pladser. Vi kommer desværre til at afvise ansøgere, men vi vil forsøge at undgå urimelige adgangskvotienter, således at man kan komme i gang med at bliver ingeniør, når det er det, man ønsker sig,” siger Martin Vigild.

Den 28. juli får ansøgere svar på, om de er kommet ind på deres uddannelse. 

Udvikling i ansøgertallene 2010-2018

År 2010 2011 2012 2013 2013*) 2014**) 2015 2016 2017 2018
Ansøgninger i alt 3.422 4.193 4.444 6.045 5.931 6.465 7.583 7.325 7.837
Med DTU som 1. prioritet 1.402 1.591 1.680 2.267 2.090 2.294 2.538 2.816 2.776 2.966

*) Tallene for 2013 er uden de engelsksprogede uddannelser og Bæredygtig energi.
**) Tallet for 2014 kan ikke sammenlignes med tildligere år pga. ændringer af udbuddet af diplomingeniøruddannelserne.