Foto: STAMERS KONTOR

DTU vil styrke forskningen i entrepreneurskab i nyt center

torsdag 20 sep 18

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

Et nyt center for entrepreneurskab skal være med til at øge entrepreneurskabskulturen og styrke økosystemet for startup-virksomheder.

DTU Entrepreneurship er et nyt center på DTU, som bygger på universitetets akademiske miljøer inden for entrepreneurskab. Det skal øge forskningen og undervisningen på området. Formålet er at klæde ingeniørerne på til at forstå samspillet mellem teknologi og fremtidens nye forretningsmodeller samt at understøtte levedygtige højteknologiske virksomheder, der kan tilpasse sig et hurtigt forandrende marked.

Inspirationen til det nye center kommer bl.a. fra svenske Chalmers tekniska högskola og amerikanske universiteter som Stanford, MIT og UC Berkeley, hvor topforskere arbejder tæt sammen med industrien i åbne økosystemer, som bidrager til undervisningen og forskningen.

Håbet er, at en øget forsknings- og uddannelsesindsats inden for entrepreneurskab skal sikre endnu flere medarbejder- og studenter-startups i fremtiden. I forvejen har DTU en flot vækst i antallet af opstartsvirksomheder. Ifølge analysen ’Iværksætteri på DTU gennem to årtier – indsats, resultater og samfundsøkonomiske effekter’, som konsulentfirmaet IRIS Group har gennemført for DTU, har DTU et af de største og mest veludbyggede økosystemer for iværksætteri blandt tekniske universiteter i Europa. Fra 1999 til 2017 har DTU stået bag ca. 2.200 nye virksomheder.

Virksomheder skal bidrage til samfundet

”Fremtidsforskere forudsiger, at halvdelen af Danmarks jobs om 20 år findes i nye virksomheder, og vi vil gerne være drivkraft og central spiller bag skabelsen af mange af dem. Hvis vi understøtter vores opstartsvirksomheder med akademisk og faglig viden, er der større sandsynlighed for, at de kan være med til at bidrage til samfundet fremover,” siger DTU’s rektor Anders Bjarklev.

"Højteknologiske jobs bidrager mere positivt samfundsøkonomisk end alle andre typer jobs"
Anders Bjarklev, rektor på DTU

”Højteknologiske jobs bidrager mere positivt samfundsøkonomisk end alle andre typer jobs. DTU har derfor en særlig position og et ansvar for at være med til at sikre Danmarks fremtid – og for at stå i spidsen for brobygningen mellem teknologi og mennesker via innovation.”

Med DTU Entrepreneurship styrker DTU sit innovative økosystem, der de senere år er vokset rigtig meget. Centeret får en vigtig tværgående rolle med at fremme entrepreneurskab i tæt samspil med institutter, studerende, innovationshubben DTU Skylab og DTU’s techtrans-enhed.

Målet med centeret er at bringe forskning og uddannelse inden for entrepreneurskab sammen og skabe basis for øgede aktiviteter på tværs af institutter og fagligheder. Der vil bl.a. blive forsket i at udvikle en særlig didaktisk model, der understøtter arbejdet, ligesom man vil undersøge, hvordan man kvalificerer undervisningen inden for entrepreneurskab og understøtter startup-processerne.

Amerikanere skaber succesfulde virksomheder

DTU Entrepreneurship skal ledes af innovationsprofessor Jes Broeng, som kommer fra DTU Fotonik. Han har bl.a. været gæsteforsker på UC Berkeley i Californien, hvor han fulgte arbejdet i deres entrepreneurskabscenter ’Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology’:

”Berkeley arbejder i et samspil mellem forskning, undervisning og entrepreneurskab på en måde, som matcher min egen erfaring fra DTU Fotonik. Det er blot langt mere udbygget og finmasket i USA.”

”Opholdet gav mig bl.a. en indsigt i, hvor vigtigt det er at gribe forskningsfelter, der er på forkant, og bringe dem tidligt i spil med andre discipliner og eksterne spillere. Den tidlige dialog mellem forskere, iværksættere, industrifolk og investorer er således afgørende for succesfuld teknologioverførsel fra universitetet og betyder, at amerikanerne opdyrker relativt flere opstarts-muligheder og samtidig styrker deres udgangspunkt for at skabe succesfulde virksomheder. Den viden vil vi gøre brug af i det nye center.”