Over 2.200 unge kan efter sommerferien få deres daglige gang på DTU. Foto: Mikal Schlosser

Godt optag imødekommer stor efterspørgsel på ingeniører

fredag 28 jul 17

Kontakt

Philip John Binning
Senior Vice President, Dean of Graduate Studies and International Affairs
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
21 73 83 09
2.207 unge har fået tilbudt en studieplads på en af DTU’s ingeniøruddannelser. Interessen for ingeniørfaget er stærk, både blandt de unge uddannelses-søgende og i erhvervslivet.

DTU oplever fortsat en stor interesse for universitetets ingeniøruddannelser og kan derfor i 2017 endnu engang øge optaget. I år bliver i alt 2.207 unge tilbudt en plads på en af DTU’s 35 diplomingeniør- og civilingeniørbacheloruddannelser. Der er tale om et let øget optag på samlet 1 pct. i forhold til sidste års optag.

Det glæder dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne på DTU, Philip Binning, da erhvervslivet efterspørger flere ingeniører:

”Vi er stolte af, at vi har formået at fastholde en høj interesse for DTU’s ingeniøruddannelser, trods den generelle nedgang i søgningen til uddannelser på landsplan. En af DTU’s vigtigste opgaver er at uddanne ingeniører til samfundet, og vi ved, at der er rift om vores dimittender på arbejdsmarkedet. Så det er smukt, når interessen for DTU kommer både fra de unge selv og fra deres kommende arbejdsgivere,” siger Philip Binning.

Fuldt hus på civilingeniøruddannelsen

Bortset fra en enkelt ledig plads på uddannelsesretningen Strategisk analyse og Systemdesign kan DTU melde alt optaget på civilingeniøruddannelsen. I alt har 1.198 unge fået tilbudt en studieplads på en af DTU’s civilingeniørbacheloruddannelser efter sommerferien. Det er 5 pct. flere end i 2016.

"En af DTU’s vigtigste opgaver er at uddanne ingeniører til samfundet, og vi ved, at der er rift om vores dimittender på arbejdsmarkedet. Så det er smukt, når interessen for DTU kommer både fra de unge selv og fra deres kommende arbejdsgivere."

Den stigende efterspørgsel betyder også, at det bliver sværere at komme ind på flere af civilingeniørbacheloruddannelserne: Adgangskvotienten stiger i 2017 på 11 af DTU’s i alt 18 civilbacheloruddannelser. Den højeste adgangskvotient er 10,3, der giver adgang til at læse General Engineering. Men også på uddannelsesretningerne Matematik og Teknologi, Bioteknologi, samt Design og Innovation kræver det en adgangskvotient på over 9,5 at blive optaget.

”År for år kræver det et højere karaktergennemsnit at blive optaget på flere af DTU’s bacheloruddannelser. Selvom det desværre betyder, at vi må afvise mange kvalificerede ansøgere, så glæder det os samtidigt, at der er så mange dygtige unge, som har lyst og evner til at kaste sig ud i vores tekniske og matematisk krævende uddannelser,” siger Philip Binning.

Stadig ledige pladser på diplomingeniøruddannelsen

Presset på diplomingeniøruddannelsen er veget en smule i forhold til 2016, og antallet af studerende, der får tilbudt en plads på en af disse uddannelsesretninger, falder derfor i 2017 med 3 pct. I år har i alt 1.009 ansøgere fået tilbudt en plads på en diplomingeniøruddannelse på DTU. Her er det uddannelsesretningen i Softwareteknologi, der er højdespringeren, med en adgangskvotient på 7,9.

På fem af DTU’s 17 diplomingeniøruddannelser er der stadig ledige pladser. Det drejer som om:

  1. Arktisk Teknologi
  2. Byggeri og Infrastruktur
  3. Fødevaresikkerhed og -kvalitet
  4. Maskinteknik
  5. Mobilitet, Transport og Logistik

Via dtu.dk er det fra fredag den 28. juli 2017 muligt at søge en af de ledige pladser. Der er ansøgningsfrist den 10. august, og man får besked den 15. august.

De nye ingeniørstuderende bliver budt velkommen på DTU fredag den 25. august og introduceres bredt til ingeniørstudiet i løbet af rusturene. Første undervisningsdag er mandag den 4. september.