Foto Steen Brogaard

DTU hilser regeringens forskningsstrategi velkommen

tirsdag 05 dec 17

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

Regeringens nye strategi for forskning og innovation stemmer godt overens med DTU’s strategi.

”Regeringen hæver med sin nye strategi for dansk forskning og innovation de ambitioner, vi som nation skal have for den tekniske og naturvidenskabelige forskning. Det er vi meget glade for på DTU, og vi ser frem til at arbejde sammen med regeringen om at indfri de løfter, som strategien giver det danske samfund.”

Det udtaler rektor på DTU Anders Bjarklev i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens strategi for dansk forskning og innovation, ”Danmark – klar til fremtiden”.

”Ambitionerne om at fremme forskningen i bl.a. life science, kunstig intelligens, big data og kvantecomputing er helt på linje med DTU’s egne planer for fremtiden. Derfor er vi meget tilfredse med målsætningen om, at forskningen på disse områder skal styrkes, og at regeringen fokuserer på, at resultaterne skal nyttiggøres i det danske samfund.”

Strategiens to overordnede mål – at dansk forskning skal være af højeste internationale kvalitet og at forskningen skal gøre mest mulig gavn i samfundet – stemmer ifølge Anders Bjarklev særdeles godt overens med DTU’s strategi.

”DTU hører til i den absolutte elite blandt Europas tekniske universiteter. Men det er vores mål at komme endnu tættere på toppen, så vi er meget opmuntrede over, at regeringen både vil styrke den danske eliteforskning, løfte den bredere videnskabelige kvalitet og give det internationale samarbejde endnu mere luft under vingerne,” siger Anders Bjarklev.

”Forskning i ingeniørvidenskabelige løsninger er kostbar, fordi den kræver laboratorier, værksteder og anden infrastruktur som er meget dyrt både at etablere og drive. Derfor har vi længe gjort opmærksom på, at Danmark sammenlignet med førende industrilande bruger en alt for lille del af forskningsbudgettet på teknisk forskning.

I 2014 lå andelen på 14 procent sammenlignet med 43 procent og 20 procent i henholdsvis Sydkorea og Tyskland. Der skal altså meget store beløb til, før vi bare kommer i nærheden af konkurrenterne. Men når det er sagt, så glæder vi os naturligvis til at samarbejde med regeringen om at bringe dansk forskning endnu nærmere den globale top, og til at regeringen styrker teknisk videnskab. Den nye strategi skaber betydelige forventninger, og jeg ser frem til, at den bliver realiseret.”