Foto: Mikal Schlosser

Studiemiljøundersøgelsen 2018: ”Jeg har det for fedt”

fredag 29 jun 18

Kontakt

Martin Etchells Vigild
dekan
45 25 10 09

Resultaterne fra den nyeste temperaturmåling af studiemiljøet på DTU viser, at et markant flertal af universitetets studerende trives.

Mere end ni ud af ti studerende på DTU føler sig generelt godt tilpas og trives på universitetet, viser den nyeste studiemiljøundersøgelse, der blev gennemført i april 2018. Sammenlignet med den tidligere undersøgelse fra 2015, kan DTU notere en stigning i tilfredsheden på flere områder af såvel det psykiske som det fysiske studiemiljø. Således viser den nye undersøgelse, at:

  • 97 % er overvejende enige i, at der generelt er en god atmosfære på DTU (96 % i 2015).
  • 93 % føler sig generelt godt tilpas og trives (91 % i 2015).
  • 93% erklærer sig overordnet tilfredse med de fysiske rammer på DTU (90 % i 2015).
  • 85 % føler sig generelt velinformerede om deres studier (82% i 2015).

Undersøgelsens datagrundlag omfatter besvarelser fra 4.113 studerende, ud af 10.535 studerende i alt, hvilket giver en svarprocent på 39. Besvarelserne er næsten ligeligt fordelt på henholdsvis civilbachelor- og civilkandidatuddannelsen samt diplomingeniøruddannelsen.

Dekan Martin Vigild er glad for fremgangen i den generelle tilfredshed:

"Vores ambition er, at ALLE studerende skal trives i deres studier og have det godt på DTU."
Dekan Martin Vigild

”Det er glædeligt at se, at vores indsats med at forbedre de fysiske rammer ved at ombygge vores auditorier, samt skabe flere pladser, hvor man kan fordybe sig, er med til at øge trivslen. Vi er ikke i mål, men rigtigt godt på vej,” siger Martin Vigild.

Nye spørgsmål i undersøgelsen

Som noget nyt omfatter studiemiljøundersøgelsen 2018 spørgsmål om stress og uønsket seksuel opmærksomhed.

Vedrørende stress viser besvarelserne, at 44% af de studerende en gang i mellem oplever stresssymptomer.

Blandt besvarelserne inden for uønsket seksuel opmærksomhed, svarer 84 procent, at de slet ikke har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra medstuderende, og 92 procent har på ingen måde oplevet det fra undervisere og ansatte. Både mandlige og kvindelige studerende er blandt svarpersonerne, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Besvarelserne inden for stress såvel som uønsket seksuel opmærksomhed afspejler de problematikker, vi desværre også har i det øvrige samfund, siger Martin Vigild, der understreger, at begge områder er vigtige opmærksomhedspunkter på DTU:

”Vi er meget opmærksomme på, at der også er nogle studerende, som ikke trives og har det svært med stress eller som har haft en kedelig oplevelse omkring uønsket seksuel opmærksomhed. Procentvis er tallet lille, men det dækker over et problem, som vi tager meget alvorligt. Vores ambition er, at ALLE studerende skal trives i deres studier og have det godt på DTU. Det er måske utopisk, men studiemiljøudvalget vil nu gå nærmere ind i nuancerne af de studerendes besvarelser og derefter lave en handleplan, som fortsætter den gode udvikling af vores studiemiljø,” siger Martin Vigild.

Den fulde studiemiljøundersøgelse forventes at blive offentliggjort i september.

Åbne kommentarer fra studiemiljøundersøgelsen 2018

”Jeg har det for fedt…”

”Dejligt at være et sted, hvor man har fælles interesser :)”

”Jeg synes, at miljøet er super hyggeligt og indbydende for alle. Jeg kan rigtigt godt lide, at der er så mange udenlandske studerende på campus.”

"Mit sociale liv på DTU er fantastisk, og jeg synes, at der er rige muligheder for at socialisere sig. Studiestarten er fantastisk, og jeg har allerede ondt i maven over at skulle være færdig herude en dag."

”Mit indtryk er, at der er plads til alle ude på DTU. Man bliver accepteret, som man er, og det er netop sådan et sted, jeg ønsker at være.”

”Jeg føler, at jeg altid har nogen at tale med både undervisere og medstuderende.”

”Jeg synes bare, at vi alle godt kan lide hinanden, og det er meget fedt, når man er sammen og har et fælleskab … :D”