Foto Kristian Ridder-Nielsen

DTU’s rektor: Vi tager vores ansvar for et trygt studiemiljø alvorligt

torsdag 08 feb 18

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00
For at komme mistrivsel og chikane til livs, er en åben dialog om fremadrettede og forebyggende tiltag nødvendig.

DTU er for tiden engageret i en sag om studerende, der ønsker at rejse en vigtig debat om sexchikane på universiteterne og hvordan dette problem skal håndteres. Plakater med beskrivelser af krænkelser er blevet sat op på DTU’s opslagstavler.

Lad mig sige det fuldstændigt klart: DTU accepterer ikke under nogen omstændigheder sexchikane eller anden krænkende adfærd. Men DTU er som universitet en del af det samfund, der omgiver os, og den uacceptable adfærd, som #metoo-kampagnen fokuserer på, kan også forekomme hos os.

Jeg ønsker ligesom de studerende og andre i debatten  at få den uacceptable adfærd frem i lyset, og jeg forstår også, at de aktionerende har behov for at kunne forblive anonyme. At stå frem med denne type anklager kan i sig selv være yderst ubehageligt, og den opmærksomhed, man udsættes for, kan være med til at gøre oplevelsen endnu værre.

Men vi har ingen mulighed for at gribe ind over for nogen på baggrund af anonyme beskrivelser. Derfor opfordrer jeg indtrængende til, at alle der har været udsat for ubehageligheder udnytter muligheden for at henvende sig til studievejledningen, studenterorganisationen Polyteknisk Forening, DTU’s psykologrådgivning eller studenterpræsten.

"Jeg ønsker ligesom de studerende og andre i debatten at få den uacceptable adfærd frem i lyset"
Anders Bjarklev, rektor på DTU

Der er tale om et trygt system, hvor man er sikret 100 procent fortrolighed. Vi har haft disse muligheder længe, men måske ikke været gode nok til at gøre opmærksom på dem. Det gør vi nu.

For at komme mistrivsel og chikane til livs, er en åben dialog om fremadrettede og forebyggende tiltag nødvendig. DTU’s ledelse er i dette spørgsmål helt på linje med vores studenterorganisation, Polyteknisk Forening, der nu har iværksat sin egen kampagne for at gøre studerende opmærksom på de muligheder, de har for at få hjælp, hvis de bliver udsat for seksuel chikane.

I den kommende studiemiljøundersøgelse, som vi venter at se resultatet af i april, bliver de studerende spurgt, om de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra enten andre studerende eller medarbejdere. Vi forventer, at undersøgelsen vil give os et klarere billede af problemets omfang, og resultaterne vil blive taget op i DTU’s styregruppe for ligestilling og mangfoldighed.