Foto Colourbox

DTU skærper sin arktiske profil med nyt center

fredag 01 dec 17

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

Kontakt

Katrine Krogh Andersen
Forskningsdekan
45 25 10 04

DTU styrker sin arktiske profil med et nyt center, Arctic DTU, der skal være omdrejningspunkt for universitetets strategiske satsning i Arktis. 

Den 1. januar 2018 får DTU et nyt omdrejningspunkt for sine arktiske aktiviteter. DTU’s direktion har besluttet at etablere centret Arctic DTU, som skal skærpe DTU’s profil på det arktiske område.

Arctic DTU får til opgave at fremme DTU’s virksomhed i Grønland og aktiviteter med arktisk perspektiv inden for forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning. Centeret får ansvar for at koordinere og videreformidle DTU’s arktiske aktiviteter på tværs af universitetet. Med etableringen af det nye center sammenlægger DTU Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) og Center for Polare Aktiviteter (Polar DTU). Det nye center vil bygge videre på Polar DTU’s og ARTEK’s gode netværk, velfungerende samarbejder og hidtidige resultater.

Behov for mere forskningsbaseret viden om Arktis

DTU’s rektor Anders O. Bjarklev besøgte i august 2017 nogle af de steder i Grønland, hvor DTU i dag er til stede, og fremhæver betydningen af DTU’s arktiske aktiviteter:

"Behovet for forskningsbaseret viden om arktiske forhold er voksende "
Anders Bjarklev

”DTU er nok det danske universitet, der er mest massivt til stede i de polare egne. Vi har været aktive i Grønland i mange år inden for uddannelse, forskning og rådgivning, og vil gerne gøre endnu mere. Klimaforandringerne vil ændre menneskets levevilkår dramatisk i de kommende årtier. Udviklingen er allerede mærkbar, og i de kommende årtier vil den accelerere endnu hurtigere end hidtil. Det gælder ikke mindst i de arktiske egne, hvor de smeltende ismasser medfører både lokale og på langt sigt også globale udfordringer. Behovet for forskningsbaseret viden om arktiske forhold er voksende,” siger Anders Bjarklev.

DTU’s forskningsdekan, Katrine Krogh Andersen, understreger, at et velfungerende samspil mellem fagmiljøernes aktiviteter er helt afgørende for, at DTU kan levere løsninger på de problemer og udnytte de muligheder, der opstår i de arktiske egne. Ved en stærkere kobling af fagmiljøernes samlede forskningsmæssige kompetencer bliver DTU endnu bedre rustet i forhold til internationale projekter og samarbejder på det arktiske område. 

Bachelordakan Martin Vigild ser frem til en løbende udvidelse af det gode samarbejde mellem DTU og Grønlands Selvstyre på uddannelsesområdet. I mere end 15 år har DTU uddannet diplomingeniører i arktisk teknologi, hvor en del af uddannelsen foregår i Sisimiut, og aktuelt udvikler DTU en ny diplomingeniøruddannelse i fiskeriteknologi efter samme model.

Arctic DTU bliver organisatorisk forankret på DTU Byg, og etableres med centerleder, sekretariat og base på både DTU Lyngby og Sisimiut Campus. Centret vil referere til DTU’s direktion gennem en styregruppe under ledelse af forskningsdekan Katrine Krogh Andersen. Faglige aktiviteter skal fortsat foregå på de relevante institutter. Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Teknologi drives videre under navnet ARTEK.

Institutdirektør på DTU Byg, Niels-Jørgen Aagaard, glæder sig over, at DTU samler sine aktiviteter i Grønland og Arktis og pointerer, at DTU med det nye center står stærkt til at udbygge og udvikle universitetets aktiviteter i Grønland og resten af Arktis, og på denne bredere basis kan udvikle et arktisk teknisk universitet med rod i Sisimiut, Grønland.