DTU Skylab. Foto: Kaare Smith

Tech-entreprenørernes legeplads bliver tredoblet

fredag 31 mar 17

Kontakt

Marianne Thellersen
Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab
45 25 10 08

Kontakt

Mikkel Sørensen
Chef for DTU Skylab
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
20 78 73 17
Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 80 mio. kr. til en markant udvidelse af DTU Skylab. Visionen er at skabe en samlende hub i verdensklasse for teknologibaseret innovation.

Med en donation på 80 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond udvider DTU sit studenterinnovationshus med faciliteter til at understøtte bl.a. projektmodning og udnyttelse af vækstdrivende teknologier. Det nuværende hus på 1.550 kvm bliver således udvidet til et nyt samlet DTU Skylab, der er mere end tre gange så stort som det eksisterende.

Visionen er at engagere studerende, forskere, iværksættere og erhvervsliv i et åbent tværfagligt økosystem for teknologi og forretning. I det nye DTU Skylab vil man finde et ’business lab’, hvor virksomheder kan komme på forkant med at håndtere markante forandringer i teknologi og marked. Desuden vil man i et nyt stort ’tech lab’ kunne bygge prototyper i stor skala og udvikle projekter til konkrete løsninger og startups.

”DTU dyrker innovation og iværksætteri stadig mere, og DTU Skylab er en meget vigtig brik i denne strategi. Det er faktisk så stor en succes, at vi næsten ikke kan vente med at få det udvidet. Så det er fantastisk, at vi har fået så stor støtte til en hurtig udvidelse til gavn for både studerende og dansk erhvervsliv,” siger DTU’s rektor Anders Overgaard Bjarklev.

Aktiviteter er vokset markant
Siden åbningen af DTU Skylab i 2013 er miljøet og aktiviteterne - såsom startup coaching, pitch-events og hackathons - vokset markant. I dag er interessen så stor, at DTU Skylab ikke har kapacitet til at imødekomme efterspørgslen. Alene sidste år gik over 75.000 besøgende gennem døren til innovationshuset. Der blev bygget over 300 prototyper i DTU Skylabs værksteder, og over 130 studenter-startups og pre-startups fik sparring og hjælp. Udover de studerende har virksomheder og forskere med innovation på agendaen vist en stadig stigende interesse for at være en del af økosystemet omkring DTU Skylab.

”DTU er i dag med i front inden for samarbejde mellem universitet og industri. DTU yder også et vigtigt bidrag til dansk erhvervsliv ved at understøtte etableringen af skalérbare, højteknologiske startup-virksomheder, der kan udvikle forretningsmuligheder baseret på forskningsviden i international topklasse,” siger Marianne Thellersen, koncerndirektør for innovation og entreprenørskab. Hun tilføjer:

DTU Skylab vil være katalysator
”Som teknisk eliteuniversitet med et stærkt miljø omkring teknologisk innovation og entreprenørskab har DTU et særligt ansvar for, at Danmark kan være på forkant med denne udvikling. Og det nye DTU Skylab vil være katalysator for den.”

Ifølge Henrik Tvarnø, direktør i Den A.P. Møllerske Støttefond, har DTU med sit Skylab valgt at gå nye veje og hurtigt opnået store resultater:

”Det er en fornøjelse at besøge stedet og opleve energien og virkelysten hos de dygtige studerende. Fonden er derfor ikke i tvivl om, at en ny bygning vil muliggøre endnu flere nyttige resultater af mødet mellem studerende, forskere, startups og det etablerede danske erhvervsliv.”


Cases fra DTU Skylab

Studenter-startup med rod i DTU Skylab

Foto: Nikolai Linares

Martin Sander Nielsen (tv) og Christian Michelsen co-founders af virksomheden
Relibond. Foto: Nikolai Linares


Bag DTU startup-virksomheden Relibond står to tidligere DTU-studerende, Martin Sander Nielsen og Christian Michelsen. Sammen har de brugt mange timer i værkstederne på DTU Skylab. Så mange, at det nærmest føles som deres andet hjem. De har brugt særlig lang tid i maskinværkstedet sammen med teamet fra DTU Skylab, hvor de har brugt CNC-fræser, drejebænk og båndsav til at forberede kabelprøver og prototyper forud for eksperimenter, test og målinger.

Arbejdet førte til en ny sammenføjningsteknologi til jordlagte højspændingskabler. Teknologien er særligt udtænkt til feltsamling af fremtidens højeffektive kabler. Løsningen er fleksibel og robust, og installationstiden reduceres markant i forhold til eksisterende løsninger. Samtidig er den elektriske modstand i sammenføjningen på et minimum. Således realiserer Relibond i samarbejde med internationale kabelproducenter deres bidrag til at rykke den teknologiske grænse. Målet er at sikre fremtidens transmissionsnetværk. Relibond blev kåret som årets studenter-startup på DTU i 2016.

 

Open Innovation X

Foto: Kaare Smith

Fire studerende pitcher deres løsning til Oi-X finale, hvor de giver et bud på nye
intelligente databaserede løsninger til offentlig transport. Foto: Kaare Smith 

To gange årligt formidler store virksomheder aktuelle udfordringer til studerende i regi af Open Innovation X. Oi-X er et samarbejde, hvor studerende får sparring fra virksomheder, og hack-formatet er faciliteret af DTU Skylab.

I efteråret 2016 var temaet Big Data og Serviceinnovation. Her havde seks virksomheder udfordret mere end 100 studerende i OiX-finalen med en bred vifte af problemstillinger. Feltet af udfordringer spændte fra vindmølle-optimering og bakterievækst i fødevarefremstilling til indkøbsvaner hos den danske forbruger. Til efteråret 2017 holdes en Oi-X med temaet Food.