DTU går 23 pladser frem i ny ranking

mandag 11 sep 17

THE World University Rankings

THE World University Rankings udarbejdes af Times Higher Education i samarbejde med Thomson Reuters.

I THE World University Rankings måles universiteterne på fem områder, der er sammensat af 13 indikatorer med henblik på at dække universiteternes tre kerneopgaver: undervisning, forskning og videnoverførsel:

  • Teaching (the learning environment): 30 %
  • Research (volume, income and reputation): 30 %
  • Citations (research influence): 30 %
  • International outlook (staff, students and research): 7,5 %
  • Industry income (knowledge transfer): 2,5 %. 

THE World University Rankings offentliggør data for de 1000 bedst placerede universiteter.

Efter et mindre fald sidste år går DTU igen frem på Times Higher Education World University Rankings

DTU er i år placeret som nummer 153 af verdens bedste universiteter på Times Higher Education (THE) World University Rankings liste for 2018. Det markerer en stigning på 23 pladser efter en placering som nummer 176 sidste år. I 2016 var DTU nummer 167.

I rankingen måles universiteterne på fem områder, der omfatter undervisning, citationer, forskning, international profil (andelen af internationale studerende, medarbejdere og forskningsprojekter) og innovation. DTU scorer især højt på områderne citationer, international profil og innovation.

Læs mere om Times Higher Education World University Rankings 2018.

Læs mere om rankings af DTU.