Bygning 324 Foto: Stamers Kontor, Facade mellem Bygning 304/305 Foto: Kaara Smith, Bygning 220 Foto: Kontraframe

Rundvisninger på DTU

Virksomheder, organisationer og foreninger der ønsker at få en introduktion til DTU eller udvide deres kendskab til universitetet har nu mulighed for at købe en grupperundvisning med personlig guide.

Vi tilbyder to ruter ”Campusudvikling på DTU” og ”Kunst på DTU”. Førstnævnte giver et indblik i DTU’s historie og campusudvikling under visionen Transforming DTU. Sidstnævnte viser en række af de kunstværker frem, som er en del af campusmiljøet. Rundvisningerne varetages af en DTU-studerende.

Ruterne har hver en varighed på cirka 1½ time. Ønskes en kortere eller længere rundvisning, er der mulighed for at lave en skræddersyet løsning.

Hvor og hvornår?

Rundvisningerne foregår på Lyngby Campus med start i Hovedbygning 101A i DTU mødecenter. Begge ruter tilbydes som udgangspunkt mandag eftermiddag og torsdage formiddag. Sæsonen løber marts-juni og september-november.


Pris og afbudspolitik

Prisen pr. rundvisning er 1.500 kr. (ekskl. moms) og er for en lukket gruppe på maksimum 15 personer. Ved større grupper er der ved ekstra betaling mulighed for at dele gruppen op i to. Booking foregår efter først-til-mølle princippet og kan ske op til to uger inden rundvisningen.


Ved aflysning op til to uger før rundvisningen, refunderes det fulde beløb fratrukket et administrationsgebyr på 250 kr. Aflysninger op til en uge før refunderes med 50 procent af det fulde beløb. Ved aflysninger senere end en uge før er der ikke mulighed for at få refunderet beløbet, men der er mulighed for at ændre datoen frem til fem hverdage før rundvisningen.

Booking
Rundvisningerne bookes ved at sende en mail med ønske om dato og starttidspunkt (mellem kl. 9-16.30) til campustour@dtu.dk.

 

 

Kontakt

Mia Sang Vergmann Jørnø
Chefkonsulent
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 12 49

Kontakt

Gitte Lunde Andresen
Kontorchef, Stakeholder Management
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 11 96