To teamledere til nyoprettede laboratorieteams

DTU Energi
fredag 07 sep 18

Send ansøgning

Frist 26. september 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Energi ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Institut for Energikonvertering og -lagring (DTU Energi) søger to engagerede teamledere til to nyoprettede teams.

DTU Energi er ét af DTUs 19 institutter. Vi arbejder med uddannelse, forskning og udvikling inden for funktionelle materialer og deres anvendelse til bæredygtige energiteknologier. DTU Energi har ca. 150 videnskabelige medarbejdere (VIP) og ca. 40 Teknisk Administrative medarbejdere (TAP) i sektioner med hver deres kompetenceområde. Vi råder over mere end 4000 m2 laboratorier der bruges af både VIP og TAP i forbindelse med vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi har i dag aktiviteter på både DTU Lyngby Campus og DTU Risø Campus (nord for Roskilde), men i slutningen af 2019 samles instituttet i nye omgivelser på DTU Lyngby Campus

For at sikre, at vores TAP medarbejderes kompetencer og ressourcer udvikles og anvendes effektivt på tværs af instituttet, samler vi pr 1. januar 2019 TAP medarbejderne fra sektionerne i to teams der har arbejdstitlerne: Kemiteam og teknikteam. Kemiteamet har fokus på fremstilling og analyser af materialer og komponenter primært i forbindelse med vores kemiske laboratorier herunder med at sikre korrekt håndtering af instituttets kemikalier. Teknikteamet har særligt fokus på opbygning og vedligehold af instituttets komplekse udstyr og installationer herunder værkstederne.

Jobbet

 • Som teamleder får du personaleansvar for de 10-15 medarbejdere der indgår i dit team. De har typisk enten en teknisk- eller naturvidenskabelig baggrund. Der er tale om medarbejdere der i høj grad er selvledende og din opgave bliver primært at sikre fælles retning, motivation og udvikling af den enkelte samt bedst mulig anvendelse af teamets ressourcer. 
 • Du vil få ansvar for drift og udvikling af de laboratorier, værksteder og installationer, der falder ind under dit team. Det kommer til at ske i tæt samarbejde med de forskere, der dagligt bruger laboratorierne og med de sektionsledere der er ansvarlige for instituttets forskning.
 • Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, så ud over at bidrage til at laboratorierne lever op til gældende lovgivning, krav og regler, forventer vi også at du bidrager til at dit team – og resten af instituttet trives i det daglige.
 • Flytningen og samlingen af instituttet på DTU Lyngby Campus i 2019 bliver ledet af en projektleder, men du vil som teamleder skulle bidrage både til planlægningen og udførelsen af flytningen.
 • I forbindelse med samlingen af instituttet på DTU Lyngby Campus vil der også være behov for beskrivelse af nye procedurer, og der vil være nye grænseflader, der skal håndteres. Begge dele er opgaver, der naturligt vil ligge hos dig som teamleder.

Vores forventninger til dig
Du har erfaring med/lyst til at arbejde med ledelse af driftsopgaver på en teknisk funderet arbejdsplads og du får energi af at skabe resultater gennem andre. Du vil gerne udvikle dig som leder og er ikke bange for at udfordre hverken dig selv eller dine kollegaer i instituttets lederkreds.

Vi forventer, at du:

 • har en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse og har faglig indsigt i dit teams arbejdsområder.
 • har erfaring med drift af forsknings/udviklingslaboratorier blandt andet i forbindelse med at sikre et godt arbejdsmiljø
 • taler og skriver både dansk og engelsk

Som person er du:

 • struktureret, samarbejdende og i besiddelse af en god menneskeforstand
 • en der har lyst til at lære – og begejstres af at bidrage til forskning og udvikling af energiteknologier
 • ansvarlig, initiativrig, og trives med drifts- og supportopgaver
 • velfungerende i en travl hverdag og har lyst til at drive langsigtede forbedringstiltag

Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor du i en nyoprettet stilling får mulighed for at præge stillingen og udvikle dig som teamleder. Du bliver en del af instituttets lederkreds. Vi er en nysgerrig organisation, der gerne udforsker nye måder at gøre tingene på. Vi vil være effektive og har det sjovest, når vi hjælper hinanden med at nå vores fælles mål. For nogle år siden beskrev en gruppe af vores medarbejdere, hvordan de oplever DTU Energi. Vi synes stadig, at det er en meget passende beskrivelse: (https://www.energy.dtu.dk/om-dtu-energi/vores-kernehistorie )

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU’s forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn, pension og øvrige ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten eller anden relevant overenskomst. Lønnen fastsættes ud fra jobbet indhold og dine kvalifikationer.

Medarbejderne er p.t. fordelt på alle instituttets lokationer, hvilket betyder, at du vil have opgaver både på DTU Lyngby og DTU Risø Campus – samt med at understøtte det gode samarbejde mellem de medarbejdere der findes på de to lokationer. Indtil udgangen af 2019 vil dit primære arbejdssted være på DTU Risø Campus - men også med opgaver på DTU Lyngby Campus. Fra 2020 vil arbejdsstedet være DTU Lyngby Campus.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din ansøgning senest den 26. september 2018. Åbn linket ”ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedlægger motiveret ansøgning, CV og eksamensbevis.

Vi forventer at afholde første samtaler i uge 40. I forbindelse med rekrutteringsprocessen vil der blive anvendt test i samarbejde med DTUs HR afdeling.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte viceinstitutdirektør Marie Wandel, 4677 5765 eller mawa@dtu.dk

Du kan læse mere om DTU Energi på www.energy.dtu.dk

Alle kvalificerede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.