Academic Excellence Ph.d. stipendium i Anvendt Kemi

DTU Kemi
torsdag 04 okt 18

Send ansøgning

Frist 15. november 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Kemi ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Et 3-årigt ph.d.-stipendium er tilgængeligt på Institut for Kemi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU Kemi).

DTU Kemi tilbyder en talentfuld ansøger med en kandidatuddannelse mulighed for at påbegynde en karriere inden for de forskningsområder instituttet dækker. Ph.d.-forløbet skal påbegyndes mellem 1. januar og 31. marts 2019.

DTU Kemi har en anvendelsesorienteret forskningsstrategi og beskæftiger i øjeblikket 60 ph.d.-studerende i et ambitiøst og internationalt miljø.

Videnskabelige områder på DTU Kemi:

 • Organisk kemi
 • Uorganisk kemi
 • Fysisk kemi
 • Biofysisk kemi
Kandidaten vil blive udvalgt på grundlag af akademiske resultater, forskningserfaring, akademiske referencer og interviews.

Jobbet
Ph.d.-projektet skal formuleres af kandidaten og anbefales skriftligt af den potentielle hovedvejleder ved instituttet. Projektet skal være stærkt udfordrende og fokusere på en problemstilling, der ikke er dækket af større strategiske tiltag.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en kandidatgrad eller tilsvarende på et akademisk niveau svarende til en kandidatuddannelse i kemi, kemiteknik eller beslægtede områder med fremragende karakterer.
Ansøgere skal have evnerne til at arbejde selvstændigt, planlægge samt udføre komplicerede opgaver og til at være en del af en dynamisk forskergruppe. Gode kommunikationsevner i både skriftlig og mundtlig engelsk forventes.

Godkendelse og indskrivning
Studieforløbet finder sted efter faglig godkendelse og indskrivning under ét af de generelle studieprogrammer på DTU. For så vidt angår generelle krav til indskrivning, og studiets tilrettelæggelse henvises til DTU’s generelle regler.

Vurdering
Ansøgningerne vurderes på baggrund af både kvaliteten af projektet samt ansøgerens kvalifikationer.

Prioritet vil blive givet til ansøgninger, der opfylder følgende kriterier samtidig:
 • Kandidater med stort potentiale dokumenteret ved høje karakterer, publikationer mm.
 • Krævende problemstillinger, der ikke nødvendigvis har en kortsigtet anvendelseshorisont
Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med AC-overenskomsten og i i overensstemmelse med de gældende regler for ph.d.-studerende. Månedlig startløn vil være på ca. kr. 30.000 inkl. bidrag til pension.

Ansættelsesperioden er 3 år.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås fra sektionsledere professor Jens Øllgaard Duus, jduus@kemi.dtu.dk  (organisk og uorganisk kemi) eller professor Klaus Braagaard Møller, kbmo@kemi.dtu.dk (fysisk og biofysisk kemi).

Du kan læse mere om DTU Kemi på www.kemi.dtu.dk

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 15. november 2018.

Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF fil, indeholdende det materiale, der skal tages med i bedømmelsen. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter alle dine dokumenter i én PDF fil. Filen skal indeholde følgende:
 • Motiveret ansøgning
 • (Et brev med anbefaling fra den potentielle hovedvejleder på DTU Kemi)
 • CV
 • Karakterudskrifter samt dokumentation for bachelor/kandidatgrad
 • Ved udenlandske karakterer kræves en oversættelse af karaktergennemsnittet til danske karakterer (se vejledning og excel regneark til konvertering her).
 • En liste over evt. publikationer og anden videnskabelig formidling (fx foredrag/postere ved konferencer)

Du kan søge stillingen inden du har opnået din kandidatgrad, men du kan ikke begynde før du har fået den.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.