DTU Standarder

Vejledninger og standarder til entreprenører, leverandører og kunder

På DTU findes en række vejledninger og standardoplysninger vedr. DTU's bygningsmasse, som almindeligvis er nødvendig grundinformation, der skal følges for at kunne fungere som leverandør til DTU vedr. bygningsdriften samt ny- og ombygninger af bygninger og faciliteter. Standarderne er kun gældende for DTU Lyngby Campus medmindre andet er anført. Denne information er placeret inde for udvalgte hovedområder:

NB: Der er udarbejdet et notat vedr. håndtering af indbrud på DTU lokaliteter - se notatet.