Colourbox

Ny teknologi ligestiller bitcoins med penge

fredag 01 dec 17

Bitcoin

Bitcoin er en ’kryptovaluta’. Dvs. penge, som kun findes på internettet, og som kan købes på onlinebørser.

 • Blev skabt i 2009 af en ukendt bagmand under pseudonymet Satoshi Nakamoto.
 • En algoritme skaber automatisk et bestemt antal nye bitcoins hver dag med hver deres unikke serienummer.
 • Man kan ’mine’ (tjene) bitcoins ved at sætte sin computer til at godkende andres transaktioner i bitcoinnetværket.
 • Bitcoins gemmes i en ’wallet’, som er en slags onlinebankboks.
 • Hver transaktion samt afsenders og modtagers wallet har et unikt referencenummer.
 • Alle transaktionsdata registreres automatisk i en database på nettet (blockchainen) til evig tid.

Blockchain

Blockchainteknologi er en sikker og hurtig måde at overføre data på og sprede dem uden mellemmand til tusindvis af computere.

 • Blockchain kan forhindre svindel og manipulation, fordi alle transaktioner er offentlige, og fordi alle computere på netværket skal godkende ændringer i datasættet, f.eks. køb og salg af bitcoins.
 • Ethvert blockchainnetværk har tilsluttet en ’ledger’, som er en hovedbog. Her bliver alle data om alle transaktioner gemt i blokke og bogført i en kæde til evig tid.
 • Alle kan se hele kæden, mens den udvikler sig på en offentlig hjemmeside, og man kan ikke ændre i data, som allerede er indskrevet.
 • Kæden af data har altid været offentlig, men har ikke kunnet aflæses før nu, hvor man har lært at afkode den.
Da internetvalutaen bitcoin blev skabt, var den umulig at spore. Derfor blev den hurtigt det foretrukne betalingsmiddel blandt it-kriminelle, når de f.eks. skulle købe våben, stoffer eller kræve løsesummer for deres hackerangreb. Men med den nyeste blockchainteknologi er bitcoin på vej til at blive en anerkendt valuta. En tidligere ph.d.-studerende fra DTU fører an i udviklingen.

En mystisk afhandling blev publiceret i årene efter finanskrisen. Den beskrev en ny valuta, som kun eksisterede på internettet. Valutaen, som i dag er kendt som bitcoin, skulle forhandles i et nyt elektronisk pengesystem – en såkaldt blockchain. Idealet var klart: Bitcoin og blockchainteknologi skulle erstatte vores nuværende pengesystem og fjerne behovet for banker som mellemænd ved transaktioner.

Selvom prisen på en bitcoin er steget fra 10 til over 4.000 dollar de seneste fire år, har mange stadig svært ved at anerkende valutaen som rigtige penge. Men udviklingen inden for blockchainteknologien kan ændre dette.

Da markedet stod stille

En af dem, som er med til at drive udviklingen, er danskeren Michael Grønager, som har en ph.d. i kvantemekanik fra DTU. Han er direktør i og medstifter af virksomheden Chainalysis, der specialiserer sig i at spore bitcoins, som er blevet brugt til kriminalitet. I dag har Chainalysis skannet bitcoins til en værdi af mere end 15 mia. dollar for virksomheder, heriblandt den britiske storbank Barclays, FBI, Europol og senest Nets.

”Vores mål er at integrere bitcoins i det eksisterende pengesystem, så de overholder alle regler,” siger Michael Grønager. Bitcoins har længe været umulige at spore. Derfor har det været ulovligt for pengeinstitutter at tilbyde denne type investeringer til deres kunder. Nationale myndigheder stiller nemlig krav om, at pengeinstitutter skal kunne dokumentere, hvor penge kommer fra, og hvor de skal hen – også kendt som hvidvaskningsloven.

”Pengeinstitutterne var skræmt af, at der ikke var nogen data om køber og sælger at forholde sig til. De ville gerne hjælpe deres kunder med at handle med bitcoins, men de ville heller ikke gå i fængsel for dem, hvis investeringerne viste sig at være ulovlige,” siger Michael Grønager.

Der fandtes faktisk data om køber og sælger. For hver gang der handles med bitcoins, bliver transaktionen automatisk registreret i en offentlig database, der er frit tilgængelig for alle. Problemet var bare, at ingen kunne aflæse databasen. Så hvis pengeinstitutterne tilbød investeringer i bitcoins til deres kunder, kunne de potentielt hjælpe kriminelle med at hvidvaske penge, fordi de ikke kunne se, hvor pengene kom fra.

Men det kan man i dag. Med den software, som Chainalysis har udviklet, kan man spore bitcoins og forhandlere via unikke serie- og referencenumre og kortlægge alle handler, de nogensinde har været involveret i. Man kan derfor se, om bitcoins er meldt stjålet, eller om forhandleren før har købt eller solgt noget på ulovlige markeder på internettet.

Sikkerhed åbner markedet

Alle bitcoins er i virkeligheden bare talværdier med et serienummer, som ligger gemt i blokke i en kæde på internettet – deraf blockchain. Denne kæde er ikke beskyttet af en enkelt server, som en normal hjemmeside er. En identisk kopi ligger derimod gemt på tusindvis af computere rundt om i verden, som alle automatisk godkender tilføjelser til kæden. Derfor er det umuligt at hacke bitcoinnetværket et enkelt sted fra, og man kan ikke ændre i data, som allerede er tilføjet.

Når man køber eller sælger en bitcoin, registrerer en algoritme data om handlen i en ny blok og tilføjer den i toppen af kæden af eksisterende data. Man bygger derfor hele tiden ovenpå og vil altid kunne se, hvem der har overført penge til hvem.

”Det interessante ved blockchain er, at vi for første gang har et økonomisk mål på, hvor sikker teknologien er. Hvis der var en fejl på blockchainen, ville man kunne hacke den og stjæle bitcoins for over 70 mia. dollar,” siger Michael Grønager.

"Hvis der var en fejl på blockchainen, ville man kunne hacke den og stjæle bitcoins for over 70 mia. dollar."
Michael Grønager, stifter, Chainalysis

Selve blockchainteknologien har imidlertid potentiale til meget mere end bitcoin. Den er et middel til at overføre data på en måde, som er umulig at manipulere. En teknologi, som nordiske Nets, der bygger digitale betalingssystemer, også har fået øjnene op for:

”Vi har arbejdet med blockchain i nogle år – primært på grund af de grundlæggende muligheder i teknologien, som potentielt giver simplere, men smartere processer med høj gennemsigtighed. Med blockchainteknologi kan vi potentielt bygge alt fra betalingsløsninger til ID- og arkivsystemer og meget mere og samtidig være sikre på, at vi får et sikkert og effektivt produkt,” siger Simon Buchwaldt-Nissen, director i Nets.

Boligmarkedet er et område, hvor blockchainteknologien også vil kunne anvendes. X vil sælge sit hus og sætter det til salg på blockchainen. Y ser opslaget og anmoder X om at købe huset, også på blockchainen. X accepterer Y’s tilbud, og de skriver begge under virtuelt, f.eks. med NemID, hvorefter algoritmen automatisk udfører transaktionen. Alle data om handlen bliver gemt i blokke og tilføjet til en kæde af data om huskøb, som vil stå der til evig tid. Og når Y vil sælge huset igen, så gentager man bare processen.

Nyt elektronisk pengesystem

Værdien af alle bitcoins i hele verden er siden januar 2017 steget fra 10 til 70 mia. dollar. Det svarer til, at alle bitcoins lige nu er det samme værd som en tredjedel af Danmarks BNP i 2016. Så selvom bitcoins nu lever op til myndighedernes dokumentationskrav og derfor kan handles på lige fod med penge, så er der lang vej, før den digitale valuta rent mængdemæssigt kan konkurrere med nationale valutaer. Michael Grønager fra Chainalysis har sit bud på, hvad markedet mangler:

”Hvis det her økosystem af bitcoins og andre kryptovalutaer skal vokse sig større, skal der langt større pengemængder ind i det. Men før kapitalfonde gider investere, eller før man kan begynde at tilføre pensionsmidler, så skal systemet være helt gennemsigtigt,” siger han.

Om bitcoin rent konkurrencemæssigt bliver ligestillet med nationale valutaer de næste år, handler altså om udbud og efterspørgsel. Det samme kan man sige om den bagvedliggende blockchainteknologi, som ifølge it-sektoren har potentiale til at revolutionere måden, vi bygger computerprogram- mer til data- og værdioverførsel på.

Teknologien er nemlig aldrig blevet hacket, og den fjerner ifølge professor Jan Damsgaard, som forsker i digitale betalinger ved Copenhagen Business School, behovet for banker og andre mellemmænd ved transaktioner – hvilket netop var det oprindelige formål.

”Mellemænd vil ikke kunne tjene penge på blockchainområdet i fremtiden. De må genopfinde sig selv gennem en digital transformationsproces. Det er svært – se bare på problemerne, som postvæsenet oplever i disse år,” siger han.

Om Chainalysis

 • Virksomheden blev grundlagt i 2014 og er i dag verdens førende leverandør af antihvidvask-software til bitcoins.
 • Har over 20 medarbejdere, som arbejder fra filialen i København eller hovedsædet i New York.
 • Chaninalysis’ software kan spore stjålne bitcoins ved at skanne deres unikke serienumre på blockchainen. Ligeledes kan den spore alle handler, som specifikke bitcoins tidligere har været brugt i.

Relaterede Videoer  

Vis flere