Afdelingen for IT Service

Afdelingen for IT-Service (AIT) er ansvarlig for drift og support af DTUs fælles infrastruktur og en række administrative systemer.

AIT er organiseret i sektioner og enheder:

Det er vores mål at bidrage til at skabe attraktive rammer for uddannelse, forskning og innovation på DTU ved at levere en stabil drift, være proaktive og udnytte de IT-teknologiske udviklingsmuligheder.

IT-Service søger inspiration og udvikling ved samarbejder med andre universiteter og forskningsinstitutioner.

Afdelingen ledes af underdirektør Steen Pedersen

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for IT-Service
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 4525 5555
Fax: 4588 8040
E-mail: ait-helpdesk-lyngby@dtu.dk