Bestyrelsesmøde den 16. juni 2014

Dagsorden

1. Underskrift af protokol fra seneste bestyrelsesmøder

2. Fastlæggelse af møder for 2015. Sagsfremstilling

3. Meddelelser. (Dele som lukket punkt.) Sagsfremstilling

4. Rektoratsrapport. (Dele som lukket punkt). Sagsfremstilling

5. Økonomi efter 1. kvartal. Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2

6. Valg af institutionsrevisor. (Lukket punkt.) Sagsfremstilling

7. Status for byggeprojekter. Sagsfremstilling, bilag.

8. Life science og bioengineering bygning. Sagsfremstilling 

9. Sammenlægning af to anlægsprojekter. Sagsfremstilling

10. Udlejning af grundareal til internationalt kollegium. Sagsfremstilling

11. DTU’s risici og forsikringsforhold. (Lukket punkt.)

12. Emner for bestyrelsens seminar 2014. Sagsfremstilling

13. Proces for rekruttering af udefrakommende medlemmer af DTU’s bestyrelse.(Lukket punkt)

14. Eventuelt.

Referat