Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

Dagsorden

Pkt. 1. Underskrift af protokol fra seneste møde

Pkt. 2 Meddelelser. Sagsfremstilling

Pkt. 3. Rektoratsrapport (Dele som lukket punkt). Sagsfremstilling

Pkt. 4. Økonomi efter 2. kvartal 2014. Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2

Pkt. 5. Status for byggeprojekter. Sagsfremstilling, bilag

Pkt. 6. Life science og bioengineering byggeri. Sagsfremstilling, bilag

Pkt. 7. NMR-facilitet. Sagsfremstilling

Pkt. 8. Status for Østerild (Lukket punkt) 

Pkt. 9. Letbane på Lyngby campus. Sagsfremstilling

Pkt. 10. 10-års budget. Sagsfremstilling, bilag

Pkt. 11. Status for udviklingskontrakt samt DTU’s yderligere mål 2012-14. Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2

Pkt. 12. Udkast til udviklingskontrakt 2015-17. Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2

Pkt. 13. Implementering af fremdriftsreformen. Sagsfremstilling.

Pkt. 14. Særlige satsninger 2015. Sagsfremstilling, bilag

Strategiseminar (Holdes for lukkede døre)

Pkt. 15. Strategisk rapport

Pkt. 16. Fokuspunkter i DTU's strategi

Pkt. 17. Rundvisning på Risø campus

Pkt. 18. Branding af DTU

Pkt. 19. Proces for udefrakommende medlemmer af DTU's bestyrelse

Pkt. 20. Eventuelt

Referat