Bestyrelsesmøde den 24. november 2014

 

Pkt. 1. Underskrift af protokol

Pkt. 2. Meddelelser (Sagsfremstilling)

Pkt. 3. Rektoratsrapport - Dele som lukket punkt (Sagsfremstilling

Pkt. 4. Revisionens opgaver og ansvar samt tilrettelæggelse af revisionen af årsrapporten for 2014 (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

Pkt. 5. Økonomi efter 3. kvartal (Sagsfremstilling, bilag 1,bilag 2)

Pkt. 6. Status for byggeprojekter (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 7. Forlængelse af kommissorium for LIFE-følgegruppe (Sagsfremstilling,bilag 1)

Pkt. 8. Life Science og Bioengineering bygning (Sagsfremstilling)

Pkt. 9. Indgåelse af rammeaftale med Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri (Sagsfremstilling

Pkt. 10. Udkast til budget og handlingsplan 2015 (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 11. Nyt udkast til udviklingskontrakt 2015- (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 12. Selveje for Risø campus - Lukket punkt

Pkt. 13. Ansøgninger og optag til uddannelser i Københavnsområdet (Sagsfremstilling, bilag)

Pkt. 14. Tilsynsrapport 2013 (Sagsfremstilling, bilag 1)

Pkt. 15. Justering af forretningsorden (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

Pkt. 16. Indikatorer for Strategi 2014-19 (Sagsfremstilling)

Pkt. 17. Medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2, bilag 3)

Pkt. 18. Bestyrelsens selvevaluering - Lukket punkt

Pkt. 19. Rekruttering af udefrakommende medlemmer til DTU's bestyrelse - Lukket punkt

Referat