Bestyrelsesmøde den 28. marts 2014

Dagsorden

Mødemateriale

Ad pkt. 2. Forretningsorden (Sagsfremstilling, bilag)

Ad pkt. 3. Ophævelse af retningslinje vedrørende forelæggelse af aftaler om forskningsbaseret rådgivning (Sagsfremstilling, bilag)

Ad pkt. 4. Meddelelser (Sagsfremstilling)

Ad pkt. 5. Rektoratsrapport (Sagsfremstilling

Ad pkt. 6. Udkast til årsrapport 2013 (Sagsfremstilling, bilag 1bilag 3, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7

Ad pkt. 7. Life science og bioengineering bygning (Sagsfremstillingbilag

Ad pkt. 8. Etablering af NMR-facilitet (Sagsfremstilling, bilag

Ad pkt. 11. Status for implementering af IT-system til understøttelses af bestyrelsesfunktionen (Sagsfremstilling

Referat