Bestyrelsesmøde d. 31. marts 2017

1. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 2. december 2016

2. Underskrift af forretningsorden (sagsfremstilling, bilag 1)

3. Rektorartsrapport (dele som lukket punkter) (sagsfremstilling)

4. Udkast til årsrapport 2016 (sagsfremstilling, bilag 1, bilag 3, bilag 4 og bilag 5).

5. Status for lovforslag om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse). (Lukket punkt).

6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016 (sagsfremstilling, bilag1 og bilag 2)

7. Orientering om status for aktstykker (lukket punkt)

8. Revideret konsolideringspolitik (sagsfremstilling, bilag 1)

9. Fagligt oplæg: Horizon 2020 prisen for at bryde den optiske transmissionsbarriere

10. Evt.

Referat