Udpegningsproces for 2017

Udefrakommende medlemmer af DTU’s bestyrelse 2017

DTU’s bestyrelse består af 6 udefrakommende medlemmer, 1 medlem valgt af og blandt det videnskabelige personale, 1 medlem valgt af og blandt det teknisk-administrative personale samt 2 medlemmer valgt af og blandt de studerende.

De udefrakommende medlemmer af bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen for en periode på fire år.

Ved udgangen af 2016 udløber udpegningsperioden for tre af bestyrelsens udefrakommende medlemmer.

Indstillingsprocessen vedrørende de nye medlemmer
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 1. april 2016 at igangsætte processen m.h.p. rekruttering af tre nye medlemmer og fastlagde samtidig, at den forestående søgeproces burde fokusere på at rekruttere medlemmer med erfaring fra følgende brancher:

- Fødevarer
- Rådgivningsvirksomhed.
- Offentlig organisering, økonomi og beslutningstagning, herunder universitet / uddannelse

Den 21. april 2016 blev der på DTU’s hjemmeside opslået indkaldelse af forslag til udefrakommende medlemmer af bestyrelsen med frist den 23. maj 2016. Ved brev af samme dato opfordrede bestyrelsesformanden medlemmerne af universitetets repræsentantskab, direktørkreds, akademisk råd og hovedsamarbejdsudvalget til at komme med forslag.

Bestyrelsesformanden forelagde på bestyrelsens møde den 20. juni 2016 en brancheinddelt liste med de 29 forslag. På bestyrelsesmødet fremkom enkelte yderligere forslag. Med afsæt i den samlede liste af kandidater og bestyrelsens drøftelse heraf, fremsendte bestyrelsesformanden ultimo juni 2016, en liste til bestyrelsen med seks kandidater, som afspejlede formandens prioritering på baggrund af bestyrelsens drøftelse den 20. juni. På baggrund af en skriftlig høring i bestyrelsen hen over sommeren 2016 om formandens prioriterede liste kunne der konkluderes tilslutning hertil, og formanden kunne rette henvendelse til kandidaterne mhp. at afdække deres interesse i at indtræde i universitetets bestyrelse.

På bestyrelsens den møde den 16. september 2016 orienterede bestyrelsesformanden om resultatet af sine samtaler med de prioriterede kandidater og bestyrelsen traf beslutning om indstilling af tre kandidater til repræsentantskabets udpegning som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen fra 2017.

Repræsentantskabets udpegning
På repræsentantskabets møde den 9. november 2016 forelagde bestyrelsesformanden bestyrelsens indstilling af nye udefrakommende medlemmer, og repræsentantskabet traf på mødet beslutning om at udpege de tre indstillede kandidater.

Tre medlemmer, cand.scient.pol Susanne Juhl, cand.merc Hanne Søndergaard og Ph.d. og professor Tobias Holck Colding, er udpeget som udefrakommende medlemmer af DTU’s bestyrelse pr. 1. januar 2017 og indtil 31. december 2020.

Bestyrelsen består således fra 2017 af følgende udefrakommende medlemmer:

- Founder Per Falholt, Per Falholt Global R&D Advisory Services (formand)
- Adm. direktør Susanne Juhl, HMN Naturgas I/S
- Chief Marketing Officer & Executive Vice President, Marketing & Innovation, Hanne Søndergaard, Arla Foods
- Professor Tobias Holck Colding, MIT
- Adm. direktør Eva Berneke, KMD A/S
- Adm. direktør Niels B. Christiansen, Danfoss A/S

Profil og kompetencer for de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen fra 2017 kan ses her