DTU eForms

Benyt DTU eForms, hvis du ikke er ansat på DTU og skal afregne udlæg eller have kilometergodtgørelse fra DTU. 

Log på DTU eForms

I DTU eForms kan du registrere dine udlæg, vedhæfte dine bilag elektronisk og sende dem til din kontaktperson på DTU. 

Censorer skal også bruge DTU eForms – både til udlæg-, time-/dagpenge og kørselsafregning.

Bemærk at det kun er privatpersoner, som skal benytte DTU eForms. Virksomheder skal sende fakturaer til DTU, hvis de har udgifter, som skal dækkes af DTU