Foto: KONTRAFRAME

Byggeri stoppes af økonomiske årsager

onsdag 31 maj 17
|
af Tom Nervil

Kontakt

Rasmus Larsen
Prorektor
Rektoratet
45 25 10 10
Den sidste af bygningerne i DTU´s projekterede life science kompleks på Lyngby Campus bliver alligevel ikke realiseret. Det endelige tilbud fra leverandøren overskred de økonomiske rammer for byggeriet, og DTU´s bestyrelse har derfor valgt at stoppe byggeriet

DTU’s bestyrelse har i samråd med DTU’s daglige ledelse besluttet at stoppe byggeriet af bygning 205A, som skulle rumme klassificerede laboratorier og stalde, som primært DTU Veterinærinstituttet kunne se frem til at anvende.

I de oprindelige byggeplaner var der afsat 300 mio. kr. til bygning 205A, som skulle være kronen på værket i det stort anlagte life science kompleks på Lyngby Campus, hvor blandt andet DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet er flyttet sammen. Bygningen skulle stå færdig i 2019 og rumme diagnostik og det veterinære beredskab, som i dag befinder sig på Frederiksberg og på Lindholm.

”Det har vist sig, at byggeriet ville blive ca. 200 mio. kroner dyrere end oprindeligt forudsat,” fortæller prorektor Rasmus Larsen. ”Og det er alt for stor en overskridelse af de økonomiske rammer. Det er derfor bestyrelsens og den daglige ledelses vurdering, at en fortsættelse af byggeriet vil være økonomisk uansvarlig, inden for de rammer myndighederne stiller til rådighed. På den baggrund har vi nu valgt at stoppe byggeriet.”

Får konsekvenser for myndighedsopgave

DTU Veterinærinstituttet varetager det veterinære beredskab for Fødevarestyrelsen – en opgave som blev konkurrenceudsat i 2016. Etablering af klassificerede laboratorie- og staldbygninger til erstatning for de nedslidte faciliteter på Lindholm er en forudsætning for, at DTU fremadrettet kan varetage denne opgave.

”DTU har derfor meddelt Miljø- og Fødevareministeriet, at vi ikke ser os i stand til på fagligt betryggende vis at videreføre myndighedsopgaven ud over kontraktperioden inden for de økonomiske rammer, som myndighederne stiller til rådighed. DTU kender på nuværende tidspunkt ikke udfaldet af dette udbud,” siger prorektor Rasmus Larsen.

Den nuværende kontrakt med ministeriet om det veterinære beredskab vil under alle omstændigheder blive varetaget af DTU Veterinærinstituttet frem til udgangen af 2019, hvor kontrakten udløber.