Halmballer

Sektorudviklingsprojekt om bioøkonomi

torsdag 06 jul 17
|

Kontakt

Anders Pall Skött
Senior Forretningsudvikler
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
93 51 17 43

Kontakt

Simon Bolwig
Seniorforsker
DTU Management Engineering
46 77 51 60

Kontakt

Anne Nygaard Tanner
Adjunkt
DTU Management Engineering
45 25 45 57
DTU Management Engineering, DTU Kemiteknik og DTU AIS gennemfører sammen med DTU’s øvrige institutter, DI, Landbrug og Fødevarer og en række andre parter et sektorudviklingsprojekt om bioøkonomi.

Formålet med DTU’s sektorudviklingsprojekt om bioøkonomi er at identificere samfundsudfordringer og virksomheders teknologiske udfordringer på kort og lang sigt inden for afgrænsede aspekter af bioøkonomien og vurdere, hvilken DTU forskning der er behov for, og hvor DTU i samarbejde med omverdenen kan skabe positiv impact til gavn for samfundet.

Bioøkonomi går på tværs af sektorer og brancher og omfatter produktion af fornybare biologiske ressourcer samt udnyttelsen af sidestrømme og restprodukter til højværdiprodukter inden for fødevarer, foder, biobaserede materialer, kemikalier, kosmetik, medicinalvarer og energi.

Projektet skal fostre samarbejde på tværs af DTU’s institutter og eksterne samarbejdspartnere om nye forskningspotentialer, nye værdikæder og fælles handlinger for at løse konkrete samfundsudfordringer med udgangspunkt i bioøkonomien.

Projektet vil være med til at udvikle DTU’s profil udadtil på forskning i bioøkonomi, give en strategisk retning og positionere DTU i forhold til danske og internationale fonde og programmer. Der vil blive udarbejdet en sektorudviklingsrapport om bioøkonomi med tendenser og anbefalinger i samarbejde med relevante virksomheder, organisationer og andre interessenter i sektoren.

Sektorudviklingsprojektet gennemføres af DTU Management Engineering, DTU Kemiteknik og DTU AIS, med øvrige interesserede institutter på DTU samt DI, Landbrug og Fødevarer og en række andre eksterne parter.

Deltagende institutter:
DTU Aqua: Sektionsleder Dennis Lisbjerg
DTU Bioengineering: Professor, Institutleder Bjarke Bak Christensen
DTU Biosustain: Gruppeleder Solange I. Mussatto og forsker Sheila Ingemann Jensen
DTU Compute: Professor, vicedirektør Jan Madsen
DTU Fødevareinstituttet: Lektor Timothy John Hobley og professor Charlotte Jacobsen
DTU Kemiteknik: Professor Lene Lange
DTU Management Engineering: Gruppeleder Simon Bolwig og adjunkt Anne Nygaard Tanner
DTU Mekanik: Lektor Røngaard Clausen
DTU Miljø: Professor Irini Angelidaki og post doc Borja Valverde Pérez
DTU Veterinærinstituttet: Leder af Life Science og Bioengineering Innovation Thomas Kledal