Morten Ejsing Jørgensen

Prima samarbejde om sekundavand

tirsdag 30 sep 14
|

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27

Kontakt

Martin Rygaard
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 70

Den nye københavnske bydel Nordhavn er udgangspunktet for et innovationsprojekt om fremtidens løsninger inden for vandforsyning.

Egentlig er det en form for spild at bruge drikkevand af høj kvalitet til at vaske tøj, skylle ud i toilettet og flere andre formål. Innovationsprojektet ”Nordhavn - en bydel i vandbalance” har analyseret en række alternative måder at skaffe sig det såkaldte sekundavand.

”Københavns Kommune har vedtaget, at vi skal mindske vores import af drikkevand fra resten af Sjælland. Derfor er vi stærkt interesserede i innovative løsninger,” siger geolog Morten Ejsing Jørgensen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

”På grund af nærheden til havet er det lokale grundvand for salt til at være egnet til drikkevand, men det er glimrende til for eksempel toiletskyl.”

Innovationsprojektet har desuden interesseret sig for en række andre løsninger, blandt andet afsaltning af havvand samt rensning af gråt spildevand.

Et godt struktureret projekt

Innovationsprojektet indgår i partnerskabet ”Vand i byer”, som har en række forskningsinstitutioner, kommuner, forsyningsselskaber og organisationer inden for vandmiljøsektoren som deltagere.

”Det brede samarbejde er meget relevant i forhold til vand. For os som myndighed er der mange interessante lovmæssige aspekter. Den nuværende lovgivning er desværre uhensigtsmæssig på mange områder, når man ønsker at bruge sekundavand,” siger Morten Ejsing Jørgensen, Københavns Kommune.

Han peger samtidig på, at en vigtig gevinst er det netværk, der er skabt:

"Vi har fået mange partnere fra forskningsverdenen, fra private virksomheder og fra offentlige myndigheder bragt sammen. Projektet har været godt styret og godt struktureret. Det har skabt et godt fokus.”

Nye værktøjer til miljøforskerne

Det har stor værdi for DTU at deltage i udviklingen af fremtidens løsninger på vandområdet, understreger adjunkt Martin Rygaard, DTU Miljø, projektleder for innovationsprojektet om vandforsyningen til Nordhavn:

”Her tænker jeg ikke kun på selve teknologien, men også på analyserne af, hvilke løsninger, der samlet set er de økonomisk og miljømæssigt bedste. For eksempel har det været nødvendigt at justere ellers internationalt anerkendte værktøjer til livscyklusvurderinger, så de egner sig til formålet.”

”Det er ikke nok at vurdere selve den konkrete teknologi. Man må også se på kvaliteten af det vand, der kommer ud af det. I København har det samtidig stor værdi, at man mindsker belastningen af ferskvandsressourcen.”

Nordhavn - en bydel i vandbalance

Deltagerne i innovationsprojektet: DTU Miljø, Aalborg Universitet, Københavns Kommune, Naturstyrelsen, forsyningsselskabet HOFOR, By & Havn, DHI, Grontmij, Grundfos.

Projektet er et innovationsprojekt under det strategiske partnerskab ”Vand i byer”, der er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation, Rådet for Teknologi og Innovation. Partnerskabet har til formål at tilpasse danske byer til de øgede mængder af nedbør og samtidig udvikle nye kommercielle løsninger med stort potentiale for eksport. DTU Miljø leder partnerskabet i samarbejde med Københavns Universitet, Aalborg Universitet, DHI og Teknologisk Institut.