Borgmester Winni Grosbøll

Magnet for energiinnovation

tirsdag 30 sep 14
|

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27

Bornholm er måske nok en del af udkantsdanmark, men interesserer man sig for vedvarende energi, er øen et af de hotteste steder i verden at befinde sig.

”I forvejen var vi meget langt fremme med vedvarende energi. Men efter vi har indledt samarbejdet med DTU, har verden virkelig fået øjnene op for os. Folk kommer fra Kina, Japan og mange andre lande for at høre, hvordan vi gør.”

Winni Grosbøll, borgmester for Bornholms Regionskommune, taler om PowerLabDK og EcoGrid EU. I de to projekter arbejder regionskommunen, øens forsyningsselskab Østkraft samt Center for El og Energi på DTU Elektro sammen om at skabe fremtidens intelligente elforsyning. Desuden medvirker blandt andre Siemens og IBM.

Snart vil 69 procent af Bornholms energiforsyning komme fra vedvarende energi, som langt overvejende er vindkraft. Det gør styringen af elforsyningen til en stor udfordring, fordi produktionen fra vindkraft naturligt svinger meget.

”Derfor ønsker vi i samarbejde med DTU at finde løsninger, hvor man regulerer forbruget, så det svarer til produktionen,” forklarer Winni Grosbøll.

Mere end blot forsøgskaniner

2.000 bornholmske husstande indgår i et forsøg om elforbrug. Mange typer af forbrug behøver ikke foregå på et helt bestemt tidspunkt. Det gælder blandt andet varmepumper, opladning af elbiler samt visse typer af forbrugerelektronik. I forsøget modtager apparaterne automatisk information om, hvad elprisen er på det aktuelle tidspunkt. Når der er høj produktion fra vindmøllerne, falder elprisen. De forskellige apparater er programmeret til at gå i gang, når prisen falder under bestemte niveauer. På den måde sparer forbrugeren penge samtidig med, at man får balance mellem produktion og forbrug.

”DTU’s kompetencer inden for el-teknologi er udgangspunktet for det hele, men vi bidrager selv med mere end blot at være forsøgskaniner,” understreger Winni Grosbøll.

”Når folk kommer fra Østen for at høre, hvordan vi gør, er det ikke kun selve teknologien, der interesserer dem. Det er i høj grad også inddragelsen af borgerne, som Østkraft og regionskommunen står for. Det er jo ikke nok at have de i forvejen frelste med. For at lykkes med det her, skal vi også kunne gøre en ganske almindelig sosu-assistent interesseret i el-teknik.”

Alle bornholmere med i virtuelt forsøg

Hos Center for El og Energi, DTU Elektro mener Innovation Manager Lea Lohse, at samarbejdet illustrerer værdien for DTU ved at samarbejde med kommuner og regioner:

”Både forskere og studerende har stor gavn af det datamateriale, som vi får fra det bornholmske system. Vi analyserer og bruger datamaterialet til at udvikle nye algoritmer og modeller. Det kan efterfølgende afprøves i den virkelige verden – på Bornholm og sammen med bornholmerne.”

Ud over de husstande, som aktivt medvirker i forsøget, indgår samtlige 22.000 bornholmske husstande i et virtuelt forsøg. Center for El og Energi kan når som helst hente data hjem, der viser det aktuelle forbrug for hele Bornholm. Dette øjebliksbillede kan forskerne manipulere i en computer-model. Hvad ville der for eksempel ske, hvis al vindmøllestrøm faldt ud lige nu på grund af et kabelsvigt?

Velfærdsteknologi og telemedicin

”Demonstrationsanlægget i Lyngby er en meget vigtig del af at fremtidssikre Bornholms elforsyning, når vi udbygger med endnu mere vedvarende energi,” konstaterer Winni Grosbøll. ”Desuden har samarbejdet strategisk betydning for os, fordi vi ikke har noget universitet liggende i nærheden. Samarbejdet med DTU er i dag en del af vores erhvervsstrategi, og jeg forestiller mig, at det kan udbygges på andre områder. Det kunne for eksempel være inden for velfærdsteknologi og telemedicin.”