Niels Carsten Bluhme

Levende laboratorium for udendørs lys

tirsdag 30 sep 14
|

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27

Kontakt

Paul Michael Petersen
Professor, Gruppeleder
DTU Fotonik
46 77 45 12

En strategisk satsning på innovativ udendørsbelysning har været stærkt medvirkende til at trække et stort antal arbejdspladser til Albertslund Kommune.

I årtier har Albertslund Lampen, som produceres i mange varianter af Louis Poulsen Lighting A/S, været et ikon inden for udendørs belysning. Nu er byen, som har lagt navn til klassikeren, blevet pioner inden for en helt anderledes form for udendørslys, nemlig LED. Det sker i DOLL, som er et konsortium mellem DTU Fotonik og Albertslund Kommune. Sammen har de oprettet et sekretariat, som drives af Gate 21.

”Vi kunne se, at der var et teknologiskifte på vej inden for belysning. Og da vi stod foran at skulle udskifte vores belysning alligevel på grund af almindelig nedslidning, valgte vi at satse på innovation i samarbejde med DTU,” forklarer Niels Carsten Bluhme, områdedirektør for By, Miljø og Beskæftigelse, Albertslund Kommune.

"Samarbejdet er en vigtig del af vores erhvervsstrategi. Vi ønsker at være et "living lab", hvor innovative virksomheder har mulighed for at afprøve deres løsninger."
Niels Carsten Bluhme

En del af erhvervsstrategien

LED står for Light Emitting Diodes eller på dansk lysdioder. Dioderne er i stand til at omsætte en meget højere andel af strømmen til lys sammenlignet med traditionelle lyskilder. Derfor er de langt mere energirigtige. Samtidig er behovet for vedligeholdelse langt mindre, og endelig er der spændende arkitektoniske muligheder. Blandt andet er det muligt at variere både intensiteten og farven af lyset.

”Samarbejdet er en vigtig del af vores erhvervsstrategi. Vi ønsker at være et ”living lab”, hvor innovative virksomheder har mulighed for at afprøve deres løsninger,” siger Niels Carsten Bluhme.

Albertslund Kommune stillede 49 erhvervsparceller til rådighed. Foreløbigt er de 25 lejet ud.

”Det har allerede skabt arbejdspladser i kommunen, og vi ved, at flere virksomheder overvejer at flytte hertil,” siger områdedirektøren.

Kommunen overtager belysningen

På grund af det høje indhold af innovation har både Energistyrelsen og Region Hovedstaden og Region Sjælland støttet DOLL. Kommunen forventer selv at investere ca. 15 millioner kr. i projektet over en periode på ti år.

”Pengene er godt givet ud. Først og fremmest fordi vi trækker innovative virksomheder til kommunen, men det er bestemt værd at tage med, at vi får en strækning på 8,3 kilometer forsynet med moderne, energieffektiv belysning. Det indgår i aftalen, at vi kan overtage belysningen, når afprøvningen er afsluttet,” siger Niels Carsten Bluhme.

Også for DTU har samarbejdet store fordele.

”Det er langt fra en triviel opgave at realisere det store potentiale, som LED-teknologien rummer. DOLL fungerer som nationalt testcenter, hvor vi får mulighed for at afprøve de nye løsninger i praksis,” siger professor Paul Michael Petersen, DTU Fotonik.

Stort potentiale for DTU

På spørgsmålet om rollefordelingen i forhold til DTU svarer Niels Carsten Bluhme:

”Jamen, vi kunne aldrig have gjort det uden DTU. Vi stiller sådan set bare jorden til rådighed. DOLL er en del af DTU’s forskningsmiljø, og det er DTU, der betjener de virksomheder, som ønsker at få deres produkter afprøvet her.”

”Hvis jeg endelig skulle pege på et punkt, hvor DTU kunne forbedre sig, så er det at få flere projekter af denne type. Der findes et stort uforløst potentiale for, at DTU tænker sin forskning og udvikling sammen med kommuners efterspørgsel af fremtidige løsninger og koncepter. DTUs forskere har en tendens til at tænke meget i retning af virksomheder. Kommunerne investerer hvert år milliarder i ny teknologi. Samtidig har vi i kommunerne mange erfaringer inden for bløde værdier i forhold til borgerne. Det kan med stor fordel tænkes med ind, når man interesserer sig for innovation.”