Kommunaldirektør Søren Hansen

En vidensby gør sig lækker

tirsdag 30 sep 14
|

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27

Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder med DTU om at trække endnu flere videnstunge arbejdspladser til kommunen. De første resultater af satsningen begynder at vise sig.

”Vi har selvfølgelig hele tiden vidst, at både DTU og en række vidensintensive private virksomheder ligger i vores baghave. Vi har bare ikke tidligere systematisk udnyttet mulighederne til et styrket samarbejde mellem DTU, kommunen og erhvervslivet i kommunen.”

Sådan sammenfatter kommunaldirektør Søren Hansen baggrunden for projekt Vidensby. Her er Lyngby-Taarbæk Kommune gået i tæt samarbejde med DTU og en række vidensintensive virksomheder. Formålet er at udnytte synergien i at have både et universitet og videnstunge virksomheder placeret i kommunen.

”Havde det ikke været for vidensbyen og samarbejdet med DTU, ville det næppe have været interessant for Microsoft at flytte til kommunen som en del af Kanalvejsprojektet,” siger Søren Hansen.

På Kanalvej i Lyngby opfører Danica Pension et kombineret bolig- og erhvervskvarter. Her vil Microsoft samle sine nuværende aktiviteter i Vedbæk og Nordhavn. Det vil dreje sig om ca. 900 arbejdspladser. 

Vil gerne være laboratorium

”Ligesom så mange andre kommuner har vi oplevet, at nogle virksomheder baseret på industriel produktion er lukket. Derfor er det ekstra vigtigt at få vidensintensive arbejdspladser, der kan erstatte dem,” konstaterer kommunaldirektøren. ”Ikke mindst fordi Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere generelt har et højt uddannelsesniveau.”

"Vi vil gerne som kommune være et laboratorium for DTU’s forskere... En stor del af forskningen på DTU er jo empirisk, og alt andet lige vil det være oplagt at udføre forsøgene geografisk tæt på universitetet. "
Kommunaldirektør Søren Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Et væsentligt formål med Kanalvej-projektet er, at de nye bygninger til beboelse i høj grad skal understøtte DTU. En stor del af boligerne vil blive lejet ud til gæsteforskere og studerende. Samtidig får kvarteret butikker, fitnesscenter, cafeer og andre faciliteter, som er med til at gøre området interessant for målgruppen.

Men samarbejdet handler ikke kun om at trække vidensarbejdspladser til, understreger Søren Hansen:

”Vi vil gerne som kommune være et laboratorium for DTU’s forskere. Det kan dreje sig om ph.d.-projekter, master-projekter eller større forskningsprojekter. En stor del af forskningen på DTU er jo empirisk, og alt andet lige vil det være oplagt at udføre forsøgene geografisk tæt på universitetet.” 

Ph.d.-projekt om lokale-udnyttelse

Faktisk medfinansierer Lyngby-Taarbæk Kommune selv – sammen med bl.a. Københavns Kommune og Main Manager - et ph.d.-projekt, hvor civilingeniør Rikke Brinkø forsker i bæredygtig facility management. Projektet ser blandt andet på, hvordan de mange vidensintensive kvadratmeter i kommunen kan udnyttes bedre. Eksempler kunne være, en privat virksomhed åbner sine lokaler for voksenundervisning uden for arbejdstiden, eller at kommunen åbner sine lokaler for aktiviteter fra DTU og virksomhederne.

”Der er en tendens til at bygge og anvende lokaler til specifikke grupper af brugere. Det er dyrt og ikke særlig hensigtsmæssigt i forhold til miljøet. Der er således et stort samfundsmæssigt potentiale i at kunne dele og udnytte de fysiske faciliteter noget bedre”, siger lektor Susanne Balslev Nielsen, DTU Management Engineering, hovedvejleder på ph.d.-projektet.

”Projektet understreger værdien for DTU i at få adgang til data fra den kommunale virkelighed.” 

Kommuner ønsker evidensbaseret viden

Det er måske lidt usædvanligt, at en kommune er involveret i og medfinansierer forskning, medgiver Søren Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune:

”Men jeg fornemmer, at det vil blive en fremtidig tendens, fordi flere kommuner ønsker at få evidensbaseret viden om, hvad der virker og få den hurtigt målrettet lokale behov.”

Kommunaldirektøren forestiller sig, at fremtiden vil byde på flere forskningsprojekter med kommunal deltagelse:

”For eksempel synes jeg, at digital undervisning oplagt har interesse for os. Folkeskolereformen lægger jo op til meget mere digital undervisning. Her har vi en udfordring med hensyn til at give vores lærere de nødvendige kompetencer og at forsyne dem og eleverne med relevant digitalt undervisningsmateriale. Det kunne være særdeles interessant at indgå i et samarbejde med DTU og relevante virksomheder om det. I et lidt større perspektiv er digitalisering også med til at gøre os yderligere interessant som Vidensby.”

”Et andet område er velfærdsteknologi, hvor der allerede er et etableret samarbejde. Der er jo et stort pres på kommunerne for, at vi skal være mere effektive. Her er DTU en oplagt samarbejdspartner. Endelig er der klimaområdet, hvor både vi og DTU har stærke interesser.”