Medico Bazar

Medico Bazar skaber værdifulde, nye samarbejder

tirsdag 16 sep 14
|

Kontakt

Stine Kruse
Teamleder, Klynger/Netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 78 48
En måde DTU kan bidrage til klynger og netværk er ved at arrangere basarer, hvor forskere og virksomheder kan møde hinanden, og nye samarbejder kan opstå. DTU arrangerer bl.a. en årlig cleantech basar og er med til at arrangere Medico Bazar, hvor forskere og virksomheder inden for sundhedsteknologi kan møde hinanden.

DTU har mange aktiviteter inden for sundhedsteknologi. DTU er bl.a. partner i projektet Medico Innovation, der er et samarbejde mellem DTU, Medicoindustrien, Scion DTU og DELTA og støttet af Vækstforum Hovedstaden og EU’s Regionalfond. Medico Innovations formål er at styrke innovationskraften inden for medicinsk udstyr ved at øge videndeling og samarbejde mellem universiteter, det kliniske miljø og medicotekniske virksomheder.

En af de måder, det sker på, er gennem Medico Bazar, der bliver afholdt på DTU. Medico Bazar blev afholdt første gang i 2012 i sin nuværende form og er nu en årligt tilbagevendende begivenhed. I 2014 var der ca. 120 udstillere på 65 stande og 400 besøgende.

På Medico Bazar mødes virksomheder, forskere, hospitaler, studerende og investorer med udviklingsprojekter, der søger samarbejdspartnere. De besøgende får et ”sneak peek” på fremtiden gennem de nye opfindelser og teknologier, der endnu ikke er på markedet, der bliver præsenteret på standene. Alle standene har et fysisk produkt med, det være sig en prototype video eller lignende, og de er et godt udgangspunkt for dialogen.

Medico Bazar adskiller sig fra andre arrangementer på området ved at være ikke-kommercielt orienteret. Formålet er at få skabt nye samarbejder på tværs for derigennem at skabe innovation og bedre produkter.

Succeshistorien Saxocon

Medico Bazar har haft succes med at facilitere møder mellem potentielle samarbejdspartnere. I 2013 fik mere end 50 % af de besøgende nye kontakter til samarbejdspartnere.  Et af de succesfulde møder var mellem DTU Fødevareinstituttet og Martin Friis-Mikkelsen, der resulterede i en spinout virksomhed fra DTU, hvor Martin Friis-Mikkelsen i dag er direktør.

”Det, der trak for mit vedkommende, var, at det er et produkt, der allerede er klar til markedet, så der er ikke nogen udviklingstid. Man servicerede allerede kunder; det var bare udelukkende offentlige kunder, og jeg mente, at den teknologi kunne anvendes bredere til den private sektor”, fortæller Martin Friis-Mikkelsen om baggrunden for, at han gik ind i projektet.

Saxocon kan hjælpe medicinal- og medicoindustrien med at blive bedre til at vælge de rigtige materialer til deres produkter – de materialer, som ikke gør, at man bliver syg, får en allergi eller i værste fald dør. Det sker ved hjælp af sikkerhedsvurderinger af kemiske materialer ud fra QSAR, computermodellering, i stedet for den traditionelle vej med celle- og dyreforsøg.

Martin Friis-Mikkelsen har både været i kontakt med små og store virksomheder, og interessen for produktet er stor: ”Den feedback, jeg får fra potentielle kunder, er, at alle har kigget på det men ikke vidst, hvor de skulle gå hen og få denne service.”