Dækker calcium fra dit drikkevand dit behov? Kan du få nok calcium ved kun at drikke vand?

Calcium analyseres vha. AAS, og ved simpel matematisk beregning i Excel findes indholdet af calcium.

1: Beregn og fremstil standardrække 0-5 mg/L Ca.

2: Fortynd dit drikkevand.

3: Følg apparatvejledningen ved opstart.

4: Som blindprøve benyttes Milli-Q vand.

5: Standardrække måles efter stigende koncentration. Aflæs absorberns. Der foretages enkeltbestemmelse på standarder.

6: Mellem hver standard og prøver skyl med milli-Q-vand.

7: Mål derefter den fortyndede prøve og kontrolprøve som dobbeltbestemmelser.

8: Vi vil sammenligne calciumindholdet i det målte drikkevand med det anbefalede daglige indtag.

9: Beregn hvor mange liter vand du skal drikke for at opnå daglig indtag.

10: Diskussion.


Sprog

Denne SRP-øvelse foregår på engelsk.

Tidspunkt og tilmelding

Tidspunkt

D. 21.-22. november

Antal deltagere

8

Tilmelding

Åbner 11. oktober på
www.dtu.dk/SRP

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag
  • Kemi
  • Matematik
Kan kombineres med
  • Biologi
  • Samfundsfag
  • Naturgeografi

Arrangør og adresse

DTU Fødevareinstituttet, fødevareinstitut

Building 202, Room 5112, Lyngby

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07