Elektromagnetismens opdagelse

Elektromagnetismens opdagelse: En moderne tilgang til H.C. Ørsteds berømte forsøg

Ved at gengive H.C. Ørsteds berømte forsøg i både dets originale version samt i en moderniseret version, kan det resulterende magnetfeltet omkring en strøm, som løber i en ledning, studeres.

Fysik-forsøg med bund i elektromagnetismen, hvor det fænomen, at ladninger i bevægelse, som f.eks. elektroners bevægelse i en ledning (en strøm), genererer et magnetfelt omkring sig, studeres.

Ved at opstille eksperimenter, der omhandler måling af sådan et magnetfelt, kan der vindes ny viden om sammenhængen imellem strøm og magnetfelter, hvilket igen muliggør sammenligning af resultaterne med stående teorier.

Processen vil forløbe efter bedste videnskabelige stil, hvor eleverne vil blive bedt om at opstille en hypotese ud fra undervisning i den bagvedliggende teori, inden forsøget udføres. Selve forsøget er i to dele, som begge anvender den samme forsøgsopstilling, men med hver deres udgangspunkt.

Forsøgsopstillingen består af en ledning, hvori der løber en strøm (jævnstrøm), hvor det første del-forsøg går ud på at anvende et kompas til at studere det resulterende magnetfelt omkring ledningen (ligesom Ørsted gjorde i sin opdagelse af elektromagnetismen). Hertil kommer usikkerhedsberegninger og -vurderinger af eksperimentet. I den anden del af forsøget studeres forsøgsopstillingen med ”nymodens” teknologi, altså ved hjælp af nyere metoder, så som med et magnetometer. Her er usikkerhedsberegninger også af betydning.

Tidspunkt og tilmelding

Tidspunkt:
Onsdag d. 29. november,

Antal pladser:
6

Tilmelding:
Åbner 11. oktober
på www.dtu.dk/SRP

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag
  • Fysik
Kan kombineres med
  • Matematik
  • Historie
  • Samfundsfag

Arrangør og adresse

DTU Space, Institut for Rumforskning og -teknologi.

DTU Lyngby campus.

Kontakt

Birte Kronbak Andersen
Studie- og uddannelseskoordinator
DTU Space
45 25 38 47