Energi og dagslys

Energi og dagslys - eksperimenter med ruders egenskaber

Det er gennem vinduerne at bygningen får lys og solvarme, men vinduerne har også et stort varmetab. Den overordnede ide er at eleverne får et indblik i vinduers betydning for bygningers indeklima og energiforhold.

Fokus vil være på ruderne (glasdelen) og eleverne vil arbejde med en måling af varmetabet for forskellige ruder og vurdering af dagslyskvaliteten for forskellige rudetyper.

Målingen af varmetabet vil foregå i en testopstilling, som afkøler rudens ene side. Overfladetemperaturen logges via påklistrede termopar. Signalet logges i volt og omregnes til en temperatur. Der indgår vurdering/beregning af varmestrømme via stråling og konvektion, dvs. strømmende luft.

Dagslysøvelsen foregår med spørgeskema og subjektiv vurdering af forskellige ruders evne til at transmittere lys samt gengive farver neutralt.


Tidspunkt og tilmelding

Tidspunkt

Onsdag d. 22. november

Antal deltagere

8

Tilmelding

Åbnes 11. oktober
www.dtu.dk/SRP

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag
  • Fysik
Kan kombineres med
  • Matematik

Arrangør og adresse

DTU Byg, Institut for byggeri og anlæg

DTU Kgs Lyngby
Nordvej bygn 119, port 7

Kontakt

Charlotte Hamilton Bæth
Studieadministrator
DTU Byg
45 25 19 03