Enkelt-molekyle tælling af enzymer i mikro-dråber

Vi skal bestemme koncentrationen af enzymer i en opløsning ved hjælp af mikroskopiske dråber i en biochip. Fluorescerende dråber afbildes på mikroskopet og tælles for at bestemme den originale koncentration.

I bl.a. diagnostik kan det være vigtigt at undersøge koncentrationen af bestemte molekyler (targets) i en patient, f.eks. i blodet. Når koncentrationerne er meget lave, er det svært at måle præcist. Ved hjælp af hundredetusinde vis af mikroskopiske dråber på en glasoverflade i en bio-microchip, kan enkelte molekyler fanges i dråberne og derpå tælles.

Denne teknologi afstammer blandt andet fra DNA-mikrochip teknologien. Dette kan bruges til at fortælle om koncentrationen af molekylerne i den oprindelige opløsning, selv ved meget lave koncentrationer.

Optællingen sker ved, at der dannes et fluorescerende stof ved hjælp af en enzymreaktion inde i dråben, når den indeholder et target. Der tages billeder af dråberne på et fluorescens mikroskop, hvorefter de fluorescerende dråber tælles ved hjælp af billedeanalyse.

Vi skal se på, hvordan forskellige koncentrationer af enzym påvirker antallet af fluorescerende dråber, og ved hjælp af statistik, prøve at regne os frem til, hvad koncentrationen i opløsningen er. Den studerende vil komme med i laboratoriet og forberede enzymopløsninger i forskellige koncentrationer, blive introduceret til, hvordan man fabrikerer og bruger en bio-microchip, bruge et mikroskop til at afbilde de fluorescerende dråber, samt at foretage beregninger af den forventede koncentration af enzymet (data analyse).

Tidspunk og tilmelding

Tidspunkt

D. 15.11 eller d.22.11

Der er mulighed for at tilføje endnu en dato, hvis de to første bliver fyldt op.

Antal deltagere

5

Tilmelding

Åbner 11. oktober på
www.dtu.dk/SRP

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag
  • Biologi
  • Bioteknologi
Kan kombineres med
  • Matematik
  • Fysik

Arrangør og adresse

DTU Nanotech, Institut for mikro- og nanoteknologi.

Kgs. Lyngby campus, produktionstorvet bygning 423.

Kontakt

Martin Dufva
Lektor
DTU Nanotech
51 33 37 53