Maritime Pollution

Planktonorganismer som indikatorer af maritim forurening

I denne øvelse kan du undersøge effekten af maritim forurening i plankton, og hvordan miljøundersøgelser kan bruges til at forbedre den internationale forvaltning af havmiljø.

Maritime aktiviteter som transport (shipping), fiskeri og offshore energiprojekter påvirker havmiljøet på mange måder. Et af de seneste interessepunkter er rensningen af udstødningen fra skibsfart. Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har for nylig fremlagt nye reguleringer, der begrænser svovlindholdet i udstødningen, og kræver at skibene enten bruger svovlfattigt brændstof (hvilket er dyrt) eller renser udstødningsgassen ved hjælp af såkaldte scrubbers. Scrubbers i deres mest enkle form tager vand fra havet, vasker udstødningsgassen fra tungmetaller og PAH-forbindelser, og fører vandet der nu indeholder de forurenende stoffer tilbage til havet.

I dette projekt kan du undersøge, hvordan dette 'skrubbervand' påvirker plankton - de første niveauer i den akvatiske fødekæde - og hvor alvorlig kontaminering fra skrubbervand i relation til andre marine og maritime forureningskilder (såsom olie, mikroplastik eller fremmede arter) egentlig er.

Øvelsen vil bestå af et laboratorieforsøg hvor planktonorganismer vil blive udsat for skrubbervand i forskellige koncentrationer eller i forskellige længder af tid (afhængigt af hvad du vil undersøge), og deres fysiologiske rater eller dødelighed vil måles.

Resultaterne af eksperimentet kan bruges som et eksempel på virkningerne af maritim forurening i vandmiljøer og om hvordan de kan kvantificeres.

Tidspunkt og tilmelding

Tidspunkt

27. - 28.11

Antal deltagere

5

Tilmelding

Åbnes 11. oktober
www.dtu.dk/srp

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag
  • Biologi
Kan kombineres med
  • Bioteknolog
  • Kemi

Arrangør og adresse

DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Kongens Lyngby

Kontakt

Christine Cicilie Hastrup
Akademisk medarbejder
DTU Aqua
35 88 30 11