Tilbud til gymnasier og skoler

Kemiøvelser for gymnasieelever i DTU´s laboratorier. Fysiklærerkurser, der klæder gymnasielærere på til at tage højaktuelle emner op i undervisningen. Scienceshows for grundskolens elever. Camps og konkurrencer for elever med fagligt overskud og lyst til mere. Åbent Hus, hvor unge kan møde DTU´s uddannelser. Der er mange muligheder for at blive klogere på forskningen og uddannelserne på DTU.

Øvelser og foredrag på DTU

Gymnasieelever (primært stx og htx) kan lave øvelser og høre foredrag på DTU. Øvelser og foredrag kan bookes enkeltvis eller kombineres, så I kan tilbringe en hel dag på DTU. Den faglige del kan suppleres med et studievejlederoplæg.

Srp-øvelser

DTU tilbyder øvelser, der kan indgå i srp. Øvelserne foregår i laboratorierne på DTU og finder typisk sted i november måned.

Mød uddannelserne

Er du (måske) interesseret i en uddannelse på DTU? DTU tilbyder en række forskellige måder at blive klogere på uddannelserne - fra en hurtig app til hele tre dages studiepraktik.

Undervisningsmaterialer

Mange af DTU´s forskere har bidraget til undervisningsmaterialer, der gør forskningen tilgængelig for elever i gymnasiet og grundskolen. Noget undervisningsmateriale er gennemarbejdet til hele forløb, andet er i form af fx videoer eller artikler, der kan bruges som inspiration eller diskussionsoplæg.

Events, camps og konkurrencer

DTU står bag egne events, camps og konkurrencer og bidrager til andre organisationers tilbud. Her er noget for elever og lærere, der vil lidt mere med deres fag.  

DTU ScienceShow

Spektakulære kemiske reaktioner, gevaldige brag og visualisering af abstrakte naturvidenskabelige fænomener: Med et show fra DTU ScienceShow er I godt underholdt! I kan opleve DTU ScienceShow på DTU eller hos jer.

Erhvervspraktik

DTU har mere end 4500 medarbejdere. Og blandt forskere, bibliotekarer, laboranter, journalister, kokke, gartnere og alle de andre ansatte, vil mange være glade for at tage imod elever, der vil i erhvervspraktik i 8. eller 9. klasse.

Mest for lærere

Læs her om mulighed for kurser for DTU, og hvad du gør, hvis du har ønsker til samarbejdsprojekter eller besøg, der ligger ud over DTU´s standardtilbud.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Få information om nye og aktuelle tilbud, som konkurrencer, lærerkurser, særlige events, undervisningsmaterialer, studiepraktik, SRP-øvelser, udlån af udstyr og meget andet til gymnasiet og grundskolen. Nyhedsbrevet udkommer 4 til 6 gange årligt.

Nyhedsbrev til Gymnasier og Skoler