Innovation og entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab er et af kerneområderne på DTU. Samtidigt har DTU fokus på, at viden og teknologi bliver til vækst og arbejdspladser i samfundet.

Ny viden og teknologi, innovation, bidrager til vækst i samfundet gennem kommercialisering af opfindelser og patenter fra universitetet, samarbejde med virksomheder, samt uddannelse af innovative og entreprenante ingeniører.

Kommercialisering
Gennem kommercialisering har DTU mulighed for at nyttiggøre idéer og opfindelser ved:

  • opstart af nye virksomheder (start-up/spin-out) 
  • salg og licensiering af rettigheder til eksisterende virksomheder (IP-aftaler)

Virksomhedssamarbejde
DTU samarbejder med virksomheder på forskellige områder:

  • forskningssamarbejde 
  • teknologi i form af patenter 
  • studenterprojekter 
  • adgang til faciliteter og infrastruktur 

Studenterinnovation
DTU understøtter studenterinnovation på flere fronter:

  • innovation som en del af uddannelsen
  • projektarbejde og praktik 
  • faciliteter til afprøvning idéer i praksis, fx i DTU Skylab

Medarbejderuddannelse

For at styrke innovationen på DTU er der i 2015 udviklet et kursus – innovation-DTU – rettet mod alle medarbejdere på DTU, som ønsker en større forståelse for innovation og innovationskultur på DTU.
Læs mere på DTU Inside (DTU-login)

Fakta om Innovation og entreprenørskab på DTU

Kommercialisering

Erhvervssamarbejde

Studenterinnovation

60 start-ups i 2017
10% produktivitetsstigning
efter DTU-samarbejde
55% kandidatspecialer
med virksomheder i 2015
123 opfindelser i 2017 1000+ aftaler
med virksomheder pr. år
50 studenter startups i 2017
190+ aktive kontrakter 390+ sampublikationer 59.000+ besøgende
i DTU Skylab i 2017

Cirkelmodel

Kontakt

Peter Sylvest Nielsen
Chef for Forretningsudvikling
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
61 72 89 95