Kommercialisering - og patenter

Kommercialisering af DTU's opfindelser er én vej til at sikre, at universitetets forskningsresultater skaber værdi i samfundet - verden over. I fokus er etablering af nye, levedygtige virksomheder, såkaldte start-ups, samt at overføre ny teknologi til erhvervslivet gennem licens- og salgsaftaler.

En central del af DTU's vision er at nyttiggøre viden og forskning. Det sker blandt andet gennem kommercialisering af opfindelser. Hvis en opfindelse gjort af en ansat på DTU er patenterbar, har DTU i følge "forskerpatentloven" ret til at overtage opfindelsen. DTU kan også overtage opfindelser gjort af DTU-studerende, men her gælder hverken ret eller pligt. 

Såfremt der er identificeret et stærkt kommercielt potentiale, vil DTU som udgangspunkt udnytte denne ret og efterfølgende søge den markedsført gennem en licens- eller salgsaftale (IP-aftaler) med en etableret virksomhed eller gennem etablering af et spin-out eller start-up. Et eventuelt økonomisk overskud vil blive fordelt med 2/3 til DTU og 1/3 til opfinderne. 

Vælger DTU at give opfindelsen tilbage til opfinderne, står det disse frit for at udnytte opfindelsen. Når opfinderne varetager den kommercielle udnyttelse, vil et eventuelt økonomisk overskud tilsvarende fordeles med 2/3 til opfinderne og 1/3 til DTU.

Overblik over kommercialisering på DTU

Kontakt

Claus P. Voigt Andersen
Teamleder, Innovation og infrastruktur
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
31 15 28 40
Claus Jørgen Nielsen
Teamleder, Forretningsudvikling 2
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 11 43