FAQ om Kommercialisering på DTU

Ofte stillede spørgsmål om kommercialisering på DTU

Hvorfor patenterer DTU opfindelser?
Èn måde at nyttegøre forskningsresultater på er ved at publicere dem fx i et videnskabeligt tidsskrift. En anden er at udtage patent. Hver gang DTU søger patent på en opfindelse, forpligtiger vi os samtidig til på bedst mulige vis at arbejde for at teknologien integreres i nye produkter eller services, der skaber værdi.

---

Hvorfor skal jeg, som forsker og underviser, engagere mig i patentering og kommercialisering på DTU?
Der er flere grunde til, at den enkelte kan forsøge at viderebringe sine forskningsresultater kommercielt, fx:

  • Det er personligt og professionelt givende at se sin forskning blive realiseret
  • Kontakten til virksomheder tilvejebringer jævnligt nye forskningsemner samt -midler
  • Du bliver kompenseret økonomisk, hvis DTU søger din opfindelse patenteret
  • Hvis du ønsker det, kan det være en oplagt mulighed for at starte egen virksomhed
  • Du bidrager til at opfylde DTU’s målsætninger

Dertil har du som ansat pligt til at overgive opfindelser til din arbejdsgiver (læs mere om forskerpatentloven).

---

Hvordan kan jeg som virksomhed få adgang til teknologi eller patenter fra DTU?
DTU har altid en stor portefølje af patenter og patentansøgninger, som virksomheder kan få adgang til gennem overtagelse eller licensaftale. Kontakt Claus Andersen eller Claus Jørgen Nielsen for at høre om mulighederne – kontaktoplysningerne er i boksen til højre.

---

Hvad kan patenteres?
Man skelner mellem en opdagelse, der beror på en iagttagelse og erkendelse af naturen, og en opfindelse, der tilføjer noget nyt, der ikke på forhånd er givet i naturen. Eksempelvis opdagede DTU’s grundlægger H. C. Ørsted det elektroniske magnetfelt, hvorefter man opfandt elektromotoren. Det er således muligt at opfinde og dermed patentere en teknisk anvendelse af en opdagelse.

Som ansat eller studerende på DTU kan man via universitetet ansøge om patent på opfindelsen og dermed forhindre andre i at udnytte den i erhvervsmæssig sammenhæng. Opfindelsen skal:

  • Være ny – ikke kendt af offentligheden inden patentansøgningen indleveres
  • Have opfindelseshøjde – adskille sig væsentligt fra allerede kendt teknik og ikke være umiddelbart indlysende for en fagmand
  • Kunne udnyttes industrielt – praktisk anvendelig for enhver slags industri
  • Være reproducerbar – en praktisk realitet der kan beskrives og reproduceres af en fagmand

DTU bruger en række erfarne patentbereauer til at vurdere, hvorvidt en given opfindelse kan patenteres.

---

Hvornår kan jeg som forsker publicere artikler om patenterbar teknologi?
Artikler, som kan være nyhedsskadelige  for en patentansøgning (se ovenfor), kan publiceres så snart patentansøgningen bliver offentliggjort. Det koordineres altid med DTU's forretningsudvikler fra Afdeling for innovation og sektorudvikling, hvad og hvornår det er fordelagtigt at publicere og at indsende patentansøgning.

---

Er patenter en hindring for videre forskning?
Som udgangspunkt er DTU's patenter ikke nogen hindring for forskning, da netop dette er et fokus ved når der indgås aftaler om udnyttelse, IP-aftaler (Intellectual Property).

---

Hvilke opfindelser har en kommerciel værdi?
Hvis der kan identificeres et praktisk anvendelsesområde for opfindelsen, hvor den løser et aktuelt problem eller skaber nye muligheder, er det plausibelt, at den har en kommerciel værdi. Den kommercielle værdi undersøges gennem dialog med potentielle aftagere og brugere.

---

Hvem kan hjælpe mig med patentering og kommercialisering?
Som ansat på DTU skal man altid starte med at kontakte den innovationsansvarlige på sit institut, vedkommende vil hjælpe dig i gang. Du vil herefter blive matchet med en forretningsudvikler fra DTU's Afdeling for innovation og sektorudvikling.

 

Kontakt

Claus P. Voigt Andersen
Teamleder, Innovation og infrastruktur
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
31 15 28 40
Claus Jørgen Nielsen
Teamleder, Forretningsudvikling 2
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 11 43