European Energy Research Alliance

EERA er en alliance mellem en række ledende organisationer inden for energiforskning.

Formål
EERA er en officiel del af Europa-Kommissionens strategiske energiteknologiplan (SET-planen), der skal accelerere udviklingen og brugen af bæredygtige energiløsninger. EERA bidrager til at gennemføre SET-planens målsætninger ved at styrke koordineringen af forskningsaktiviteter gennem EERA Joint Programmes. 

EERA er en naturlig sparringspartner og interessent for Europa-Kommissionen og er med til at prioritere forskningsindsatserne på energiområdet i EUs kommende rammeprogram for forskning og innovation, Horizon2020. 

Tiltag
Omkring 200 forskningsinstitutioner fra hele Europa deltager i EERA alliancen. Gennem EERA koordinerer partnerne deres forskningsaktiviteter i 15 EERA Joint Programmes. 

Aktiviteterne i EERA Joint Programmes omfatter workshops, state-of-the-art rapporter, pilotprojekter og eksternt finansierede forskningsprojekter. Læs mere om de forskellige EERA Joint Programmes i boksen til højre.

Organisation
EERA blev etableret i 2008, i et samarbejde mellem DTU og 9 andre europæiske nationallaboratorier for energiforskning. 

Arbejdet i EERA Joint Programmes finansieres hovedsageligt af de deltagende institutioners egne midler. Flere af EERAs Joint Programmes støttes desuden gennem EUs 7. rammeprogram for forskning (FP7). 

DTU er medlem af EERAs styrende organer og EERA-sekretariatet, som står for den daglige koordinering af alliancens aktiviteter. DTU repræsenteres i EERAs Executive Committee af Vicedekan Hans Hvidtfeldt Larsen.